Allah’a Ortak Koşanın Durumu

Allah’a Ortak Koşanın Durumu

Enes bin Malik Radıyallahu anh’den: Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Muhakkak ki Allah cehennemliklerin en hafif azap görenine:
“Şayet yeryüzünde her ne varsa senin olsaydı azaptan kurtulmak için fidye olarak verir miydin?” der. O da:
“Evet” der. Allahu Teala:
“Sen daha Adem’in sulbünde iken senden bundan daha kolayını; bana ortak koşmamanı istedim, sen ise şirk koştun” buyurur.”

Allah'a Ortak Koşanın Durumu

Gece Namazının Fazileti

Gece Namazının Fazileti

Gece Namazının FaziletiSevgili Dostlarım!
Sizlerle çok değerli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Paylaşımlarımızın hepsi değerli, lakin dualarımızın kabulü için bu bilgi daha kıymetli.
Ukbe b. Amir radıyallahu anh’den nakledilen sahih kudsi hadisi paylaşmak istiyorum.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim:
“Ümmetimden iki adam vardır; biri gece kalkıp kendi nefsini abdest ile tedavi eder:” Düğümlü olan bu adamın elini yıkadığı vakitte bir düğümü çözülür; yüzünü yıkadığı zaman bir düğümü daha çözülür; başını mesh ettiği zaman bir düğümü daha çözülür; ayaklarını yıkadığı zaman bir düğümü daha çözülür. Sonra Allah-u Teala şöyle buyurur:
“Kuluma bakın kendini ne güzel tedavi ediyor! Bu kulum benden ne isterse veririm.”
İşte bu sebepten dolayı, mümkün olduğu sürece gece namazlarına kalkın ve hacetinizi Allah’tan dileyin.
Allah Azze ve Celle dualarımızı kabul eylesin. Amin!

Zikir Halkalarına Katılmanın Önemi

Zikir Halkalarına Katılmanın Önemi

Zikir Halkalarına Katılmanın ÖnemiSevgili Dostlarım! Allah-u Tealayı zikretmek ne kadar güzelse, bu zikrin yapıldığı ehil halkalara da oturmak da o denli güzel ve faziletlidir.
Ebu Hureyye (Ra)’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allah Azze ve Celle’nin yollarda dolaşarak Allah’ı zikreden kullarını araştıran melekleri bulunmaktadır. Allah’ı zikreden bir topluluk buldukları vakit, birbirlerine:
“Haydi geliniz, sizin aradıklarınız buradalar” diye nida ederler.” Melekler o zikir ehlini dünya semasına kadar kanatlarıyla kuşatırlar. Rab Teala onların vaziyetlerini meleklerden daha iyi bilen olmakla beraber meleklere:
“Kullarım ne diyorlar?” diye sorar: Melekler:
“Seni tesbih ediyorlar. Seni tekbir ediyorlar, Sana hamd ediyorlar ve seni temcid ediyorlar diye cevap verirler.” Allah Teala da buyurur ki:
“Beni gördüler mi?” Melekler:
“Hayır, Vallahi seni görmediler” derler. Allah Teala:
“Ya Beni görselerdi ne olurdu?” diye buyurur. Melekler:
“Eğer seni görselerdi o zaman Sana daha çok ibadet ederlerdi. Seni daha çok temcid ederlerdi, Sana daha çok hamd eder ve Seni daha çok tesbih ederlerdi.” derler. Allah Teala:
“Benden ne istiyorlar?” diye buyurur. Melekler de:
“Senden cenneti istiyorlar” diye cevap verirler. Allah Azze ve Celle:
“Cenneti gördüler mi?” diye sorar. Melekler de:
“Hayır, Vallahi cenneti görmediler” derler. Allah Teala da bunun üzerine:
“Eğer bir de cenneti görselerdi ne olurdu” diye sual eder. Melekler de:
“Şayet görselerdi, cennete girmek için onu daha çok arzulayıp isteyen ve daha çok rağbetleri artan kimseler olurlardı.” diye cevap verdiler. Allah Teala:
“Onlar neden sakınmaktalar?” diye sorar. Melekler de:
“Cehennemden” diye cevap verirler. Allah Teala:
“Cehennem ateşini gördüler mi?” diye sorar. Melekler de:
“Hayır, Vallahi onu görmediler” derler. Allah Azze ve Celle:
“Şayet cehennemi görseler nasıl olurdu?” diye sorar: Melekler de:
“Şayet cehennemi görselerdi ondan daha çok sakınıp kaçan ve daha çok cehennem ateşinden korkan kimseler olurlardı” diye cevap verirler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şöyle buyurur:
“Sizi şahit tutuyorum, şüphesiz ki onları bağışladım.” Bu buyruğundan sonra meleklerden birisi:
“İçlerinden filanca birisi vardı ki sadece bir ihtiyaç için zikir ehlinin arasında bulunuyordu.” der. Allah Teala da:
“Onlar bir meclisin insanları olup, içlerinde bulunan birisi ayrı tutulamaz” diye buyurdu.