Kısmeti Bağlı Olanlar için Dua

Kısmeti Bağlı Olanlar için Dua

Değerli Dostlarım! Sıkça karşılaştığımız isteklerin başında Kısmeti Bağlı Olanlar için Dua gelmektedir. Bu noktada bir rukye paylaşalım dedik. Bu rukyenin faydası sadece kısmeti açmakla kalmıyor; bu dua kısmeti, rızkı, erkekliği veya kadınlığı bağlı olan olduğu düşünen veya evlenmek için bir türlü uygun birini bulup evlenemeyen ve bunun kendinden kaynaklanmadığını düşünen bağlılar için bir fırsat ve kurtuluştur.
İlişkiye girmekte zorlanan ya da isteği olmayan kadın ya da erkek tıbbi bir neden yoksa bu rukyeyi uyguladıktan sonra Allah’ın izniyle sağlıklarına kavuşacaklardır.

Uygulanışı

Bir bardak temiz su alınır ve aşağıdaki ayetler sırasıyla 101 kere su üzerine okunup üflenir. Her okuma sonunda 1 kere üflenir. Sonuçta 101 defa suya üflenişmiş olmalı. Okuma işlemi bittikten sonra hastaya içirilir. Bu işlem aralıksız 21 gün devam edilmelidir.

Okunacak Ayetlerin Arapçası:

Kısmeti Bağlı Olanlar için Dua
Kısmeti Bağlı Olanlar için Dua
Kısmeti Bağlı Olanlar için Dua

Ayetlerin Okunuşu:

İnne fetahna leke fetham mübina
Ve fütihatis semau fekanet ebvaba
Fe kane küllü firkın kettavdil azim

Ayetlerin Anlamı:

Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.
Gök açılır ve kapı kapı olur.
Derhal ayrıldı, her bir parçası koca bir dağ gibiydi.

Kısmet Açma Duası

Kısmet Açma Duası

Hayatınızdaki aksilikler canınızı mı sıkıyor? Tam elde ettim derken nedensiz bir yere yok mu oluyor? Üzerinize sanki ölü toprağı serpilmiş gibi misiniz? Bütün bunlara son diyen Kısmet Açma Duası sizi bekliyor. Bu dua, isteklerin yerine gelmesi, ölü kalbin dirilmesi ve bazı hastalıkların iyileşmesi gibi bir takım faydaları sağlar. Kısmet Açma Duası, dini ve dünyevi işlerin kişinin kendisine açılmasına sebep olur.

Uygulanışı

Perşembe günü Müşteri saatinde, yani güneş doğma anında başlayarak 7 gün boyunca günde 1041 kere aşağıdaki duayı okuyun.

Arapçası

Kısmet Açma Duası

Okunuşu

Ya Hayyu Hıne la hayye fi deymu miyyeti mülkihi ve bekaih, Ya Hayy

İş Bulma Duası

İş Bulma Duası

İş Bulma DuasıDeğerli Dostlarım! Sizlerle paylaştığım bu İş Bulma Duası, pek çok kardeşimiz tarafından uygulanmıştır. İş arayan kardeşlerimiz Allah’ın izni ve yardımıyla iş buldular. Siz de aşağıda verilen iş bulma duasını inanarak ve eksiksiz bir şekilde uygularsanız, biiznillah en kısa sürede iş bulacaksınızdır. Bu dua aynı zamanda iş yerinin bereketli, bol müşterili olması için de okunabilir.

İş Bulma Duası Uygulanaşı

Perşembe günü oruç tutun. O gece Hud Suresi’ni okuyun. Cuma günü yine oruç tutun. Cuma günü öğlen ve ikindi arasında Yusuf Suresi 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56. ayetlerini okuyun. İftardan sonra yine bu ayetleri okuyun.
Sonra
100 kere Sübhanallah
100 kere Elhamdülillah
100 kere La ilahe illallah
100 kere Allahu Ekber
100 kere Estağfirullah el azim

dedikten sonra Allah’ın iş bulma konusunda yardım edeceğini düşünerek ve niyet ederek uyuyunuz. Diğer günler iş buluncaya kadar, bahsi geçen ayetleri mümkünse farz namazlarının ardından 5er kere okuyunuz. Unutmayınız ki, farz namazlarının ardından yapılan dualar daha makbuldür ve duaların kabulüne bir vesiledir. Namaz kılamayan kardeşlerim ezberleyip gün içerisinde okusunlar.
İş yeri sahibi kardeşlerimiz de, iş yerine girdikleri anda bunu okusunlar. Bu iş bulma duası defalarca faydalanılmıştır.

Okunacak Yusuf Suresi Ayetleri

Ve kâlel meliku’tûnî bihî, fe lemmâ câehur resûlu kâlerci’ ilâ rabbike fes’elhu mâ bâlun nisvetillâtî katta’ne eydiyehunn, inne rabbî bi keydihinne alîm.
Kâle mâ hatbukunne iz râvedtunne yûsufe an nefsihî, kulne hâşe lillâhi mâ alimnâ aleyhi min sûin, kâletimraetul azîzil âne hashasal hakku ene râvedtuhu an nefsihî ve innehu le mines sâdikîn.
Zâlike li ya’leme ennî lem ehunhu bil gaybi ve ennallâhe lâ yehdî keydel hâinîn.
Ve mâ uberriu nefsî, innen nefse le emmâretun bis sûi illâ mâ rahime rabbî, inne rabbî gafûrur rahîm.
Ve kâlel meliku’tûnî bihî estahlishu li nefsî, fe lemmâ kellemehu kâle innekel yevme ledeynâ mekînun emîn.
Kâlec’alnî alâ hazâinil ard, innî hafîzun alîm.
Ve kezâlike mekkennâ li yûsufe fîl ard, yetebevveu minhâ haysu yeşâu, nusîbu bi rahmetinâ men neşâu ve lâ nudîu ecrel muhsinîn.

Fakirlikten Kurtaran Dua

Fakirlikten Kurtaran Dua

Aşağıdaki duayı her sabah ve akşam 40 defa kıbleye yönelerek okuyan kimseyi Allah-u Teala muvaffak kılar. Fakirlikten kurtarır. Bu duanın en büyük hikmetlerinden biri budur. Fakirlikten Kurtaran Dua, aynı zamanda kişiyi şeytanın aldatmalarından da kurtarır.

Fakirlikten Kurtaran Dua Okunuşu:

Elâ ve ekfinî ya zelcelâlü bi kâfin
Binessın hakîmün katııs sirre esbelet

Fakirlikten Kurtaran Dua
DMCA.com Protection Status

Zenginlik Duası

Zenginlik Duası

Dostlarım! Hz. Süleyman, Allah’a bir gün öyle bir dua etti ki, Melik olan Allah ona bir saltanat bahşetti. Zenginlik Duası, Hz. Süleyman’dan beri günümüze kadar sayısız insan tarafından tecrübe edilmiştir. Bu dua çok tesirli ve denenmiştir. Kainatın tek sahibi yüce Allah, bu dua ile bizleri de rızıklandıracaktır inşallah. Zenginlik Duası, genelde imsak ile sabah ezanı arasında okunulması tavsiye edilmiştir.

Bu duaya başlamadan önce, az da olsa bir fakire, muhtaca sadaka verilmesi daha uygundur. Okurken abdestli olunmasında da fayda vardır. Sabah okuyamacak kardeşlerim gece vakitlerini tercih edebilirler. Ama rızıkların en çok dağıtıldığı vakit, imsak ile sabah ezanı arasındaki zamandır. Bu duayı okurken içinizde zerre kadar şüphe olmasın. Çünkü duada şüpheye yer olmadığı gibi, bu duadan faydalanan sayısız insan bulunmaktadır.

Aşağıdaki duayı 12 defa ara vermeden okuyunuz

Okunacak Zenginlik Duası:
Zenginlik Duası

Okunuşu:

Rabbiğfir lî veheb lî mülkel lâ yenbegî li ehadim min ba’dî, inneke entel vehhâb

Anlamı:

Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!

Sebep Kapılarını Açan Dua

Sebep Kapılarını Açan Dua

Kimin çok önemli bir haceti varsa ve ona ulaşmak için bir sebep bulamazsa, aşağıdaki uygulamayı yapsın. Sebep kapılarını açan dua çok kıymetlidir. Bu duayı okuyan kişiyi Allah darlıktan, yokluktan kurtarır ve tüm sebep kapılarını biiznillah açar.

Yapılacak Uygulama:

170 defa Ayetel Kürsi okunduktan sonra
3000 defa Ya Kafi Ya Ğani Ya Fettah Ya Rezzak okunulacak.

Sebep Kapılarını Açan Dua
DMCA.com Protection Status

Maddi Manevi Zenginliklere Nail Olmak İçin

Maddi Manevi Zenginliklere Nail Olmak İçin

Kim sürekli olarak sabah ve akşam namazlarını kıldıktan sonra 100 defa aşağıdaki duayı okursa Cenabı Hakk’ın rızasına nail olur ve yarattıklarının şerrinden emin olur. Kimse ona Allah’ın izniyle zarar veremez. Yine aynı zaman ve adedince Maddi Manevi Zenginliklere Nail Olmak İçin aşağıdaki dua okunur. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, bu duanın içinde KAF harfinin sırrı vardır. O sırrı ancak siz kendiniz keşfedebilirsiniz. Bu duada geçen Kaviyy ismi celili düşmanlarınıza, sizi çekemeyenlere karşı galip gelmenizi sağlar.

Maddi Manevi Zenginliklere Nail Olmak İçin

Karibun Kaviyyun Ya Kaviyyun fekaviyyun
Bicahin ve sultanin ve mülkin türadifet

Maddi Manevi Zenginliklere Nail Olmak İçin DMCA.com Protection Status

Rızık Kapılarını Açan Mucize Dua

Rızık Kapılarını Açan Mucize Dua

Rızık Kapılarını Açan Mucize DuaSize zor ama bir o kadar da çok etkili Rızık Kapılarını Açan Mucize Dua öğreteyim. Bu dua işsizlerin devasıdır. İşsiz kişi kısa zamanda işini bulur. Borcu olan kişiye Allah ödeme kolaylıkları sunar. Ummadığınız yerden rızklar gelir. Kısacası para ile alakalı en etkili dualardan biridir. Tam teslimiyet gerekir. Aklınızda zerre kadar şüphe olmasın. Üzülerek söylemem gerekir ki, bazı kardeşlerimiz rızık denilince şans oyunlarından toplu para gelecek zannediyor. Bu tamamen haramdır ve böyle dua olmaz dostlarım.
Bir hanım kardeşimiz bu duaya başladığında oldukça yüklü borcu vardı ve ödeme imkanı yoktu. Öncesinde ummadık bir anda çok önceden başvurduğu bir yerden işe çağrıldı. Sonra borçlarına taksit imkanı geldi. Daha sonra ufak da olsa mirastan para geldi. Ama bu kardeşimiz asla ümidini yitirmeden, bıkmadan, usanmadan tevekkül ile duasına sarıldı. Sizler de aynı şekilde inançla dua ederseniz Allah’ın izniyle zorlukları atlatırsınız.
Uygulamanın belir bir zamanı yok. Sadece aşağıdakileri sırasıyla adedince okuyunuz. Lütfen bana pazarlık yapar gibi 5 değil de 3 okusam gibi komik yorumlar yapmayınız. Adedi neyse onu okuyunuz.

Okunacak Rızık Kapılarını Açan Mucize Dua:

450 defa Hasbünallahu ve ni’mel vekil

Sonra aşağıdaki duayı 10 kere okuyun

Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’, ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’, bi yedikel hayru, inneke alâ kulli şey’in kadîr. Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl, ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy, ve terzuku men teşâu bi ğayri hısâb.

1900 Kere Ya Razzak Ya Vehhab Ya Fettah Ya Ğaniyyu Ya Mu’ti

100 kere de aşağıdaki dua

Kâle îsâbnu meryemellâhumme rabbenâ enzil aleynâ mâideten mines semâi tekûnu lenâ îden li evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten minke, verzuknâ ve ente hayrur râzikîn.
DMCA.com Protection Status

Denenmiş Borçtan Kurtulma Duası

Denenmiş Borçtan Kurtulma Duası

Aşağıdaki esma ve duaları günde 21 kere okumayı adet edinen kimseye, Allah borçlarını ödeme kolaylığı verir. Hiç ummadığı yerden rızık kapıları açılır ve para gelir. Ne kadar maddi sıkıntısı varsa kurtulur. Dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşur. Borçlarını ödediği gibi, zenginliğe de Allah’ın izniyle kavuşur. Lakin unutmamanız gereken bir şey var ki; Dua teslimiyettir. Kabul olacağından zerre kadar şüpheniz olmaması gerekir. Yoksa duanın bir ehemniyeti kalmaz.

Okunması Gereken Denenmiş Borçtan Kurtulma Duası:
Ya ilahel alihetir rafiı celaluhu. Allahümme ekfini bihalalike an haramike ve bifedlike ammen sivak.

Denenmiş Borçtan Kurtulma Duası Anlamı:
Ey ilahların ilahı; şanı yüce ve en yüksek olan Allah’ım! Ey Rabbim! Helalinle beni haramdan koru, fazlınla beni zengin kıl, kendinden başkasına muhtaç etme!
Denenmiş Borçtan Kurtulma Duası

Fakirlikten Kurtaran Para Duası

Fakirlikten Kurtaran Para Duası

Değerli Dostlarım!
Kim geçim sıkıntısı çekiyorsa bu duayı muhakkak okusun. Belirli bir sayı yok. Özellikle evden çıkarken okursanız, o günkü rızkınız size şimşek gibi gelecektir. Bu duayı sürekli okuyanlar, fakirlikten kurtulurlar. Geçim sıkıntısı çekmezler. Bu duayla rızıklarına kavuşan kardeşlerim, Allah’a şükretmeyi sakın ihmal etmesinler. Bu duayı Peygamber Efendimiz özellikle tavsiye etmiştir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a dır.

Okunacak Fakirlikten Kurtaran Para Duası:
Fakirlikten Kurtaran Para Duası

Fakirlikten Kurtaran Para Duası Okunuşu:
Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bikadaike ve barik li fima kuddire li hatta la uhibbe ta’cile ma ahherte vela te’hire ma’accelte

Anlamı:
Nefsim, malım ve dinim için Allah’ın adıyla O’ndan yardım dilerim. Allahım! Senin hükmettiğine beni razı kıl. Benim için takdir edilende bereket ver ki, benim için geciktirdiğin nimetin acele gelmesini ve acele verdiğinin de geciktirilmesi istemeyeyim.