Huccetü’l-İslam İmam-ı Ğazali’nin Sığası

Huccetü’l-İslam İmam-ı Ğazali’nin Sığası

İmam-ı Ğazali (Rahimehullah) bu salatı, Kutb-u Ayderus (Rahimehullah) dan nakletmiştir. Bazı meşayıh bu salatın, Abdülkadir-i Geylani (Kuddise Sirruhu) ya ait olduğunu söylemişlerdir.

Bu salatı okuyanın kalbi şeytanın vesveselerinden korunur. Her kim yatsı namazından sonra İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer kere okuyup bu sığayla Rasulüllah (SAV) e salat ederse rüyasında Rasulüllah (SAV) i görür.

Okunacak Esrarlı Salevat:
Allahümmecal efdale salevatike ebeden ve enma berakatike sermeden ve ezka tehıyyatike fedlen ve adeden ala eşrafil halaikıl insaniyyeti ve mecmaıl hakaikıl imaniyyeti ve turit tecelliyatil ihsaniyyeti ve mehbitıl esrarir rahmaniyyeti ve erusil memleketir rabbaniyyeti ve sitati ıkdin nebiyyine ve mükaddimi ceşil mürseline ve kaidi rakbil enbiyail mükramine ve efdalil halkı ecmaıne hamili livail ızzi e’la ve maliki ezimmetil mecdil esna şahidi esraril ezeli ve müşahidi envaris sebikıl üveli ve tercemani lisanil kıdemi ve menbeıl ılmi velhılmi velhıkemi müzhiri sirril cudil cüziyyi vel külliyyi ve insani aynil vücudil ulviyyi ves sufliyyi ruhi cesedil kevneyni ve ayni hayatid daraynil mütehakkıki bi e’la rutebil ubudiyyetil mütehallikı bi ehlakıl mekamatil istıfaiyyetil halilil e’zami vel habibil ekrami seyyidina muhammed ibni abdillah ibni abdulmüttalibi ve ala sairil enbiyai ver murseline ve ala alihi ve sahbihim ecmaıne küllema zekerakez zakirune ve ğafele an zikrihimül ğafilun

Huccetü'l-İslam İmam-ı Ğazali'nin Sığası

“Huccetü’l-İslam İmam-ı Ğazali’nin Sığası” üzerine 2 yorum

  1. Hocam merhabalar, sitenizi yeni keşfettim. Diğer sitelerde hep yanlış şeyler okudu ve başıma çok şey geldi. Ama bu sitede sanki çkk özenli davranıluyor ve yanlış paylaşılmıyor. Bu yüzden insanlara yaptığınız iyilikten dolayı ne kadar teşekkür etsek az. Soruma gelecek olursam, ben peygamberimizi rüyamda görmeyi çok istiyorum. Bu yöntem çok kolay ve güzel geldi. Denedim ama başarılı olamadım. İmam gazali ise çok sağlam bir kaynak. Belli ki ben de bir hata var. Sizce neden olabilir.

    1. Sürekli deneyiniz. Allah’ın izniyle muvaffak olacaksınızıdır. Bundan şüpheniz olmaz. O’nu ne kadar çok görmeyi arzularsanız, arzunuz o denli tez karşılanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: