Kadınlar Özel Günlerinde Dua Okuyabilir Mi?

Kadınlar Özel Günlerinde Dua Okuyabilir MiDeğerli Mucizedua.com okuyucuları,
kadınlar özel günlerinde dua okuyabilir mi diye tarafımıza sıkça sorular yöneltilmektedir. Bir kız çocuğu olarak dünyaya gelmek nasıl Yüce Allah’ın takdirine bağlıysa, bir genç kızın adet kanaması ile ergenliğe erişmesi de aynen öyledir. Yeme, içme, nefes alma, uyuma ya da üreme ne kadar doğalsa, bir kadının adet görmesi de o kadar doğaldır. Dolayısıyla bu durum, vücudun diğer işlevselleri gibi doğal karşılanmalı ve kabullenilmelidir. Kadına adetliyken kadının pis olduğu inancı, Yahudi kültürünün bir parçasıdır. Bu sebepten dolayı bazı çevrelerde asırlar boyunca adetli kadın Allah’tan uzak, ibadetten mahrum edilmiş ve kirli sayılmıştır.

Adetli olmanın bir takım kurallara uymayı da beraberinde getirdiği tartışmasız bir gerçektir. Adet gören bir kadının ibadetlerine sınırlama getirilmiştir. Ama bunların arasında adetli kadının
ücra bir köşede ibadete hasret beklemesi gibi ya da toplumdan uzak durması gibi bir kayıt kesinlikle bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz (sav) adetli hanımlar da dahil bütün kadınların bayram namazına iştirakini ama namaz kılanların saflarına karışmamalarını, bayram namazının kılındığı musallaya gelerek hutbeyi dinlemelerini ve duaya katılmalarını istemiştir.

Kadınlar Özel Günlerinde Dua Okuyabilir Mi?

Duanın adaplarından biri de abdestli olarak icra edilmesidir. Abdestli olmak adet hallerinde mümkün olmadığı için, duaların adetliyken yapılamayacağı inancı doğmuştur. Halbuki, dua etmek için abdest şart değildir. Lakin az evvel bahsettiğimiz gibi abdestli olmak, duanın adabındandır. Bazı dualar Kur’an ayetleri içermektedir. Bizler, Yüce Allah’ın bizlere yollamış olduğu kutsal kitabımızı okurken abdest almak zorundayız. Fakat burada ayetler dua niyetine okunduğu için, bu durumun dışında kalmaktadır. Ama her zaman söylediğimiz gibi, abdest ile yapılan dualar daha efdal olduğu için, duaya ara verilebileceğini de belirtmek isteriz.

Elimizden geldikçe bu konuya hadisler ile açıklık getirmek istiyoruz. Öncelikle önemli kaynaklarda geçen bazı hadisleri sizlerle paylaşalım.

Kadınların Adet Görmeleriyle İlgili Bazı Hadis-i Şeifler

Hz. Aişe anlatıyor: “Resulullah (sav) bana ‘Mescitten seccadeyi bana uzatıver.’ dedi. ‘Ben adetliyim’ dedim. Bunun üzerine Resulullah, ‘Adetli olma hali senin elinde değil ki!’ buyurdu.” (Müslim, Ebu Davud)

Hz. Aişe diyor ki: “Ben adetli iken bir şey içer sonra onu Hz. Peygamber’e (sav) uzatırdım, o da ağzını tam benim ağzımın değdiği yere koyarak içerdi. Yine ben adetli iken kemikli etten bir parça ısırıp spnra onu Hz. Peygamber’e (sav) uzatırdım, o da ağzını benim ağzımın değdiği yere koyarak ısırırdı.” (Müslim)

Mansur bin Safiyye’nin annesi aracılığıyla naklettiğine göre, Hz. Aişe ona şöyle demiştir: “Ben adetli olduğum halde Hz. Peygamber (sav) kucağıma yaslanır, Kur’an okurdu.” (Buhari, Müslim)

Hz. Aişe’den nakledildiğine göre, Ebu Hubeyş’in kızı Fatıma Hz. Peygamber’e (sav), “Devamlı kanamam oluyor ve hiç temizlenemiyorum. Acaba namaz kılmayı bıraksam mı?” diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Hayır. Bu, damardan gelen bir kandır adet kanaması değildir. Normalde adet gördüğün günler süresince namaz kılmayı terk et. Sonra yıkan ve namazını kıl.” (Buhari, Müslim)

Muaze anlatıyor: Hz. Aişe’ye, “Adetli kadına ne oluyor da, oruçları kaza ettiği halde namazları kaza etmiyor?” diye sordum. Hz. Aişe, “Sen Haruri misin?” diye cevaplayınca, “Hayır, Haruri değilim ama soruyorum.” dedim. Bunun üzerine Hz. Aişe, “Biz adet olurduk, orucu kaza etmemiz bize emredilir ama namazı kaza etmemiz emredilmezdi.” dedi. (Müslim, Buhari)

Allah’a Ortak Koşanın Durumu

Allah’a Ortak Koşanın Durumu

Enes bin Malik Radıyallahu anh’den: Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Muhakkak ki Allah cehennemliklerin en hafif azap görenine:
“Şayet yeryüzünde her ne varsa senin olsaydı azaptan kurtulmak için fidye olarak verir miydin?” der. O da:
“Evet” der. Allahu Teala:
“Sen daha Adem’in sulbünde iken senden bundan daha kolayını; bana ortak koşmamanı istedim, sen ise şirk koştun” buyurur.”

Allah'a Ortak Koşanın Durumu

Gece Namazının Fazileti

Gece Namazının Fazileti

Gece Namazının FaziletiSevgili Dostlarım!
Sizlerle çok değerli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Paylaşımlarımızın hepsi değerli, lakin dualarımızın kabulü için bu bilgi daha kıymetli.
Ukbe b. Amir radıyallahu anh’den nakledilen sahih kudsi hadisi paylaşmak istiyorum.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim:
“Ümmetimden iki adam vardır; biri gece kalkıp kendi nefsini abdest ile tedavi eder:” Düğümlü olan bu adamın elini yıkadığı vakitte bir düğümü çözülür; yüzünü yıkadığı zaman bir düğümü daha çözülür; başını mesh ettiği zaman bir düğümü daha çözülür; ayaklarını yıkadığı zaman bir düğümü daha çözülür. Sonra Allah-u Teala şöyle buyurur:
“Kuluma bakın kendini ne güzel tedavi ediyor! Bu kulum benden ne isterse veririm.”
İşte bu sebepten dolayı, mümkün olduğu sürece gece namazlarına kalkın ve hacetinizi Allah’tan dileyin.
Allah Azze ve Celle dualarımızı kabul eylesin. Amin!

Zikir Halkalarına Katılmanın Önemi

Zikir Halkalarına Katılmanın Önemi

Zikir Halkalarına Katılmanın ÖnemiSevgili Dostlarım! Allah-u Tealayı zikretmek ne kadar güzelse, bu zikrin yapıldığı ehil halkalara da oturmak da o denli güzel ve faziletlidir.
Ebu Hureyye (Ra)’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allah Azze ve Celle’nin yollarda dolaşarak Allah’ı zikreden kullarını araştıran melekleri bulunmaktadır. Allah’ı zikreden bir topluluk buldukları vakit, birbirlerine:
“Haydi geliniz, sizin aradıklarınız buradalar” diye nida ederler.” Melekler o zikir ehlini dünya semasına kadar kanatlarıyla kuşatırlar. Rab Teala onların vaziyetlerini meleklerden daha iyi bilen olmakla beraber meleklere:
“Kullarım ne diyorlar?” diye sorar: Melekler:
“Seni tesbih ediyorlar. Seni tekbir ediyorlar, Sana hamd ediyorlar ve seni temcid ediyorlar diye cevap verirler.” Allah Teala da buyurur ki:
“Beni gördüler mi?” Melekler:
“Hayır, Vallahi seni görmediler” derler. Allah Teala:
“Ya Beni görselerdi ne olurdu?” diye buyurur. Melekler:
“Eğer seni görselerdi o zaman Sana daha çok ibadet ederlerdi. Seni daha çok temcid ederlerdi, Sana daha çok hamd eder ve Seni daha çok tesbih ederlerdi.” derler. Allah Teala:
“Benden ne istiyorlar?” diye buyurur. Melekler de:
“Senden cenneti istiyorlar” diye cevap verirler. Allah Azze ve Celle:
“Cenneti gördüler mi?” diye sorar. Melekler de:
“Hayır, Vallahi cenneti görmediler” derler. Allah Teala da bunun üzerine:
“Eğer bir de cenneti görselerdi ne olurdu” diye sual eder. Melekler de:
“Şayet görselerdi, cennete girmek için onu daha çok arzulayıp isteyen ve daha çok rağbetleri artan kimseler olurlardı.” diye cevap verdiler. Allah Teala:
“Onlar neden sakınmaktalar?” diye sorar. Melekler de:
“Cehennemden” diye cevap verirler. Allah Teala:
“Cehennem ateşini gördüler mi?” diye sorar. Melekler de:
“Hayır, Vallahi onu görmediler” derler. Allah Azze ve Celle:
“Şayet cehennemi görseler nasıl olurdu?” diye sorar: Melekler de:
“Şayet cehennemi görselerdi ondan daha çok sakınıp kaçan ve daha çok cehennem ateşinden korkan kimseler olurlardı” diye cevap verirler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şöyle buyurur:
“Sizi şahit tutuyorum, şüphesiz ki onları bağışladım.” Bu buyruğundan sonra meleklerden birisi:
“İçlerinden filanca birisi vardı ki sadece bir ihtiyaç için zikir ehlinin arasında bulunuyordu.” der. Allah Teala da:
“Onlar bir meclisin insanları olup, içlerinde bulunan birisi ayrı tutulamaz” diye buyurdu.