Hırsızın Kim Olduğunu Bulmak İçin

Hırsızın Kim Olduğunu Bulmak İçin

Bir malınız ya da paranız çalındı ve kim olduğunu bilmiyorsunuz, ama şüphelendiğiniz birileri varsa bu uygulama tam sizin için. Hırsızın kim olduğunu bulmak için 3 gr kadar bal mumunu yatsı yapıp bir tarafına şüphelinin ismini, diğer tarafına alttaki duayı yazınız.

Hırsızın Kim Olduğunu Bulmak İçin Yazılacak Dua:
Hırsızın Kim Olduğunu Bulmak İçin

Her şüpheli için bir adet bu şekilde bal mumu hazırlayın. Daha sonra tüm bal mumlarını bir araya toplayıp şe duayı okuyunuz.

Hırsızın Kim Olduğunu Bulmak İçin Okunacak Dua:
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi ma şae kane vema lem yeşau lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ya kadir ya daim ya hayy ya kayyum ya ferd ya vitr ya samed ya hamid ya men lem yelid velem yuled velem yekün lehü küfüven ehad sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain bi rahmetike ya erhamerrahimin.

Okuduktan sonra, tüm bal mumlarını su dolu bir kap içine bırakınız. Hırsızın ismi yazılı bal mumu suyun dibine batar. Hiç şüpheniz olmasın ki, çok kişi bunu uyguladı ve tecrübe etti.

Diş Ağrısı İçin Rukye

Diş Ağrısı İçin Rukye

Dişi ağrıyan kişi aşağıdaki fotoğraftaki ayetleri temiz bir kağıda safran gülsuyu ile yazsın. Sonra bu kağıdın suda silinmesini beklesin ve o suyu ağrıyan yerde ağzında bekletsin. Sonra biiznillah diş ağrısı geçer.

Yazılacak Diş Ağrısı İçin Rukye:
Diş Ağrısı İçin Rukye

Tecrübe Edilmiş Çok Etkili Hacet Duası

Tecrübe Edilmiş Çok Etkili Hacet Duası

Tecrübe Edilmiş Çok Etkili Hacet DuasıBaşlıkta da okuduğunuz gibi, tecrübe edilmiş çok etkili hacet duası paylaşıyoruz. Çok etkili olması, Ayet-i Kerime’nin azametinden geliyor. Fetih Suresi’nin 1. Ayet-i Kerimesin’den bahsediyorum. Bu sure başlı başına tüm kilitleri açar, düğümleri çözer. Ama bu sureninde bir kilit noktası var. O da birinci ayeti.

Tecrübe Edilmiş Çok Etkili Hacet Duası Uygulanışı:
Önce Allah rızasını gözeterek, cuma sabah namazının akabinde 2 rekat namaz kılınır ve namazın ardından 7 istiğfar, 7 salavat okunur ve niyet her ne ise ona niyet edilir ve 9999 defa fetih suresinin 1. ayeti celilesi 7 gün içerisinde okunur. Hacetinizin olmasına engel olan şeyler, bu okuma vasıtasıyla da kalkmış olur. Helal olan ve sizin için hayırlı sonuçlanacak her uygulamada şimşek gibi hacetiniz Allah’ın Şanı ve Yüceliğiyle kabul görür. Lütfen bu duayı tüm sosyal medyalarda aşağıdaki Bunu Paylaş butonundan paylaşarak, sizler de sevaba vesile olunuz.

Okunacak Ayet-i Celile:
İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

Anlamı:
Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

Denenmiş İstihare Tılsımı

Denenmiş İstihare Tılsımı

Değerli Dostlarım! Malumunuz odur ki, çok çeşit istihare duaları ve uygulamaları mevcut. Kimi kardeşlerimiz istiharedeki duayı ezbere bilemedikleri için, sağlıklı sonuç alamıyorlar. Ben size denenmiş istihare tılsımı yöntemini öğreteceğim. Yapılışı çok basit ve havasçıların sürekli başvurdukları bir istihare yöntemidir. Aşağıdaki yazıyı yatsı namazının ardından abdestli bir şekilde, üç gece boyunca sol elinizin içine yazıp, dünya kelamı etmeden uyursanız, biiznillah muradınızı rüyanızda göreceksinizdir.

Yazılacak Denenmiş İstihare Tılsımı:
Denenmiş İstihare Tılsımı

Sırların Sırrı Beş Ayet

Sırların Sırrı Beş Ayet

Sırların Sırrı 5 AyetKutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de nice sırları barındırıyor. Keşif ehli bu sırlara vakıf olmuş ve bazılarını bizlerle paylaşmış. İste bu mucize sırlardan biri de, sırların sırrı beş ayette gizli.

Şeyh Abdülvahid (k.s.)’in beyanına göre:
“Sırların sırrı beş ayet, her birinin içinde on adet kaf harfi barındırıyor. Kaf harfinin ebced değeri 1000 olduğundan, toplam 5000 adet olur. Allah-u Teala Celle Celaluhu, Hz Muhammed (SAV)’e ve kutuplara bu beş Ayeti vermiştir. Belaların definde bu beş Ayet ile hüküm edilir. Her kim bu beş Ayeti ihlas ile okursa, kutuplara verilen sırlardan mahrum kalmaz. Ben bu beş Ayetle kutba eriştim. Hac mevsiminde ise Hızır aleyhisselam ile görüştüm. Bana bu beş Ayeti okumamı tavsiye etti. Bu beş Ayeti okumam sebebiyle, menzilleri bu Ayetlerin sırrı ile buldum.”

Şeyh Yahya Sirvani (k.s.) der ki: “Sırların sırrı beş ayet ile Kutbul aktaba yetiştim. Hem okurlar hem de üzerlerinde yazılı olarak götürürlerdi. Bunu gördüm ve sordum.” ”Bunu niçin okursunuz, özelliği nedir”.
Dediler ki: “Bu beş Ayeti bir kimse okursa, düşmanları ve bütün halk o kişiye musahhar olur. Düşmanları kötülük yapamaz.”

Şeyh Mağrufi Kerhi (k.s.) der ki: “Kutupla buluştum. Bu beş Ayeti kerimeyi hergün okurlar ve üzerlerinde götürüp düşmanlarına galip gelirlerdi. Onlar için kötü niyet kast eden olursa başına türlü belalar gelirdi.”

İbrahim Edhem (k.s.) der ki: “Bu beş Ayeti her kim okur ve yazılı olarak üzerinde götürürse, düşmanlarının dili bağlanır.”

Şeyh Beyazidi Bistami (k.s.) der ki: “Bu beş Ayeti kerimeyi yedi gün okudum ve kutbul aktaba yetiştim. Kutb bana sırrını bildirdi.”

Şeyh Kirmani (k.s.) buyurdu ki: “Dünyada Gayb ricalinden, Büdela, Evtad ve Kutup’tan olmak üzere tasarrufa yetkili 4000 kişi vardır. Onların hepsi bu beş Ayet ile tasarrufta bulunurlar. Kim bunları okumaya devam eder ve yazıp uygun bir şekilde üzerinde taşırsa, hem zahiren hemde batinen tasarruf ehli olur. Ulvi ve süfli alemlerde tasarrufunu yürütür. Ayrıca hem kutupla hemde Ricalil ğayb’la buluşur.”

İbni Mesud (r.a.) yapılan rivayete göre: “(Diyorki) Rasulullah (S.A.V.) efendimiz bu beş Ayeti hazerde, seferde ve savaşlarda okur, kafirlere, münafıklara karşı üstünlük sağlardı. Allah Teala da ona yardım eder, fetihlerde bulunma imkanı sağlardı.”

Hazreti Aişe Sıddıka (r.a.)’dan yapılan rivayete göre Fahri kainat efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim! Bu beş Ayet ki, içinde 50 kaf harfi vardır. Cuma günü yazar ve yazdığını su ile sildikten sonra bu suyu içerse, içine bin şifa sokmuş, bin sihhat yerleştirmiş, bin rahmet koymuş, bin şevkat, bin yakin, bin kuvvet ve yüzbin nur indirmiş olur. Kendisinden her türlü hastalık koparılıp alınır, üzüntü ve kederi kaldırılmış olur.”

Şeyh Muhyiddin Arabi (k.s.) buyur ki: “Kur’an-ı Kerim 6666 Ayettir. Kelamullah tefsirini Mısır’da gördüm, 660 ciltti. O tefsirde şöyle zikredilmişti. Kurani kerim içinde beş Ayet vardır. O beş Ayeti bir insan günde bir defa veya haftada bir defa veyahut ayda bir defa okursa, Hak Teala hazretleri o kişiye gerek dünyada ve gerek ahirette 66 derece verir. Cennette ise 600 derece ile derecelendirir. Düşmanları kahretmek, hasetçileri defetmek için bu beş Ayeti kerime sabah ve akşam üçer defa yada bir defa olsun okunursa, tesir etmede sebep olarak bu Ayetler iksirin kendisidir.”

Görüldüğü üzere evliyaullah sırların sırrı beş ayeti sürekli okuyarak, gayb aleminin sırlarına Allah’ın izniyle vakıf olmuşlar, çeşit hacetleri bu ayetlerin hürmetine görülmüş, derecelerine derece katılmış, sözü keskin, düşmana galip gelen bir zat olmuşlar. Bu Ayeti kerimelerin özellikleri tefsirlerde ve hadisi şeriflerde açıklanmıştır. Hergün sabahları bir defa okumak faydalıdır. Allah hepsinin sırlarını bizlere bildirerek tasdik etsin. Amin!

Sırların Sırrı Beş Ayet Bunlardır:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elem tera ilel mele-i min benî isrâîle min ba’di mûsâ iz kâlûn nebiyyin lehümübas lenâ meliken nukâtili fî sebîlillâhi kâle hel aseytüm in kütübe aleykümül kıtâlü ellâ nukâtilû kâlû ve mâ lenâ illâ nukâtile fi sebîlillîhi ve kad ühricnâ min diyârinâ ve ebnâinâ felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü tevellev illâ kalîlen minhüm vallâhü alîmün biz zâlimîn. Kadîrun alâ mâ yürîd.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Lekad semiallâhü kavlellezîne kâlû innallîhe fekârün ve nahnü ağniyâü senektübü mâ kâlû ve katlehümül enbiyâe bi ğayri hakkın ve nükûlü zûkû azâbel harîk. Kaviyyün lâ yuhtâcü ilâ muîn.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elem tera ilellezîne kîle lehüm küffû eydiyeküm ve ekîmûs salâte ve âtûz zekâte felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü izâ ferîkun minhüm yahşevnen nâse ke haşyetillâhi ev eşedde haşyeten ve kâlû rabbenâ lime ketebte aleynâl kıtâle levlâ ahhartenâ ilâ ecelin karîbin kul metâud dünyâ kalîlün vel âhiratü hayrun limenit takâ ve lâ tüzlemûne fetîlâ. Kahhârun limen asâ ve tağâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Vetlü aleyhim nebâ ebnâ âdeme bil hakki iz karrabânen fetükubbile min ahadihimâ ve lem yetekabbel minel âhari kâle leaktülenneke kâle innemâ yetekabbelüllâhü minel muttekân. Kuddûsün yehdî men yeşâ’.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul men rabbüs semâvâti vel ardı kulillâhü kul efattehaztüm min dûnihi evliyâe lâ yemlikûne li enfüsihim nefan ve lâ darran kul hel yestevîl a’mâ vel basîru emhel yestevîz zulumâtü ven nûru em cealû lillâhi şurakâe halakû ke halkıhi feteşâbbihil halku aleyhim kulillâhü hâliku külli şeyin ve hüvel vâhidül kahhâr. Kayyûmün yerzüku men yeşâü bi kudretih.

Sitemizde yayımladığımız diğer havas uygulamalarını tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayın.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız sırlı özel dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz.

Etkili Kahır Duası

Etkili Kahır Duası

Gerçekten haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, bu uygulamayla size zarar veren kişiyi Allah’ın izniyle kahredebilirsiniz. Size yaptıklarına bin pişman olacaktır. Yalnız şunu hatırlatmam gerekir ki; şayet haklı değilseniz bu uygulama geri döner ve hiç ummadığınız bir bela size musibet olur. O yüzden bu uygulamayı yapmadan önce iki kere düşün, gerçekten haklı mısınız diye. Bazen haklı olduğunuzu düşünseniz bile, Allah’ın indinde haksız olabiliyorsunuz. Bu çok etkili kahır duası, iki ucu keskin kılıç gibidir. Okuyan haksız olursa ona işler, okunan haksız olursa anında o kahrolur.

Kahır Duasının Uygulanışı:
Uygulamaya başlamadan önce, okumayı kim için yapacaksanız onu ve yaptıklarını zihninizde canlandırın. Sonra okuyabildiğiniz kadar “Allahümme Ya Kahhar” diyerek, “Rabbim bana zulmeden falan oğlu falanı Kahhar isminle kahreyle” diye dua edin. Daha sonra bir dilim ekmek ufalayın ve ekmeğe “Ya Kaviyy” diye 1000 kere okuyun. Okuma işlemi bittikten sonra, bu ekmek parçalarını kuşlara yedirin. Kısa zamanda size gerçekten haksızlık yapan kişi biiznillah uykularını kaçıracak, yaptıklarından kahrolacaktır. Bu uygulamayı gece şer bir vakitte yapınız.
El-Kahhar ism-i şerif ile ilgili yazımızı incelemek için lütfen BURAYI tıklayınız:

Etkili Kahır Duası

Kapalı Kısmetin Açılması İçin

Kapalı Kısmetin Açılması İçin

Kapalı olan kısmetinizin açılması için aşağıdaki duayı safran mürekkebi ile yazın ve üzerinizde taşıyın. Bunu yazıp üzerinde taşıyanın kapalı olan kısmeti Allah’ın izniyle hemen açılır. Ters giden bütün işleri düzene girer, bekarsa kısa zamanda evlenir.

Kapalı Kısmetin Açılması İçin Yazılacak Dua:
Kapalı Kısmetin Açılması İçin

Fatiha’nın Hüddamını Çağırmak

Fatiha’nın Hüddamını Çağırmak

Fatiha'nın Hüddamını ÇağırmakBir yazımızda, Fatiha Suresi’nin hüddamının davetinin nasıl olduğundan bahsetmiştik. Davetler içinde en tehlikeli olanı hüddam davetidir. Tabiri caizse bu her yiğidin harcı değildir. Ne yazık ki çoğu kardeşimiz bunun bir oyun olduğunu zannediyor. Cinlerden İfrit ile hüddam daveti ehli olmayan kişiler tarafından kesinlikle yapılmamalıdır. Eğer davet esnasında onları görünce korkarsanız (ki korkutmak isteyeceklerdir), o vakit aklınızı dahi yitirebilirsiniz. Yine de bu davetlerin nasıl yapıldığını merak edenler için, Fatiha’nın Hüddamını Çağırmak nasıl oluyor, kısmen yazalım. Sayfamız günde binlerce kişi tarafından görüntülendiği ve kimin ehil olup olmadığını bilmediğimiz için, bu hüddam davetini açıkça yazamıyoruz.
Gelelim Fatiha Suresi’nin hüddamını çağırmaya;
bir çok yerde farklı tertipler var, ama bunların içinde en çok kullanılan ve en çok davete icabet eden tertip budur. Bu zikrettiğimiz tertip hüddamın gelmesi açısından sayısız kere denenmiş bir davettir. Fatiha Suresi’nin hüddamını elde edince, onunla her türlü hayır ve şer işlerinizi yaptırabilirsiniz. Bir kaç basit örnek verecek olursam;

  • Definelerin yerini size söylerler
  • İstediğiniz kişiyi aşık edebilirsiniz
  • İstediğiniz kişiyi, eşinden soğutabilirsiniz
  • Cin musallatı olan birinin içinden cini def edebilirsini
  • Büyüleri batıl edebilirsiniz
  • İstediğiniz kişiyi huzursuz edebilirsiniz
  • Diğer cinleri hizmetinize alabilirsiniz
  • Bir kişi şuan ne yapıyor anında haber alabilirsiniz

Gördüğünüz gibi hem hayır hem de şer işlerde kullanabiliyorsunuz. Ama unutmayınız ki, hüddamı şer işlerde kullanmak Allah-u Teala’ya asi olmaya kadar gider.
Bu hüddamı elde etmek için üç gün oruç tutulur. Hayvansal gıdalardan kaçınılmalıdır. Bu oruçlu olunan üç gün boyunca gün içerisinde 1000 defa Fatiha Suresi okunur. Her surenin sonunda aşağıdaki kasemi de okumalısın. Böylelikle üçüncü gün hüddam gelir ve aranızda bir anlaşma yaparsınız. Artık onun size öğrettiği isimle onu istediğiniz an çağırabilirsiniz.

Her Fatiha’dan Sonra Okunması Gereken Kasem:
—> Bilgi amaçlı olduğu için kasemi paylaşmıyoruz. <—

Size Bir Sır Vereyim 6

Size Bir Sır Vereyim 6

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim nice sırlarla dolu. Bunlardan biri de Duhan Suresi’nde saklı. Herkes tarafından sevilmek, kısmetinizin açılmasını istiyorsanız, Duhan Suresi’nin sürekli okuyunuz. Belirli bir adedi ya da vakti yok. Bu sureyi vird edinen kişi, bu surenin sırlarını hissederek yaşayacaktır. Herkes tarafından çok sevilen biri olacaktır inşallah.

Size Bir Sır Vereyim 6

Ticarethanenin Müşterisinin Bereketinin Artması İçin

Ticarethanenin Müşterisinin Bereketinin Artması İçin

Sevgili MucizeDualılar!
Ticaretle uğraşan kardeşlerimiz için mücerreb bir dua paylaşmak istiyoruz. Müşterileriniz az ise, ticarethaneninizin bereketi yok ise bu uygulamayı muhakkak yapın. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim Allah’ın bizlere lutfettiği bir şifa kaynağı. Bunu çok iyi değerlendirmek gerek. Bu uygulamayı eksiksiz ve ihlasla yaptığınız takdirde, Allah’ın izniyle ticarethaneninize bereket yağacak, müşteriler karıncalar gibi akmaya başlayacak.

Uygulanışı:
Karınca yuvasının olduğu yerden bir avuç toprak alın ve aşağıdaki ayeti celileyi 7 kere o toprağa okuyun. Sonra o toprağı iş ya da evinizin 4 bir etrafına serpin. Müşteriler biiznillah karınca gibi kaynayacaklardır.

Ticarethanenin Müşterisinin Bereketinin Artması İçin Okunacak Ayet-i Celile:
Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfeddû ileyhâ ve terakûke kâimen, kul mâ indellâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Anlamı:
Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki: “Allah’ın katında olan şeyler, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır ve Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”
Ticarethanenin Müşterisinin Bereketinin Artması İçin

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: