Denenmiş Para Duası

Denenmiş Para Duası

Denenmiş Para DuasıDeğerli Dostlarım! Sizlerle paylaşmış olduğumuz dualardan sayısız kardeşimiz fayda gördüler. Sizlerle mücerrep, yani bir çok alimler tarafından tecrübe edilmiş duaları paylaşmaya devam ediyoruz. Paylaşımlarımızı daha çok rızık duaları doğrultusunda yapmamız için sürekli sizlerden talepler almaktayız. Bizler de bu talepler doğrultusunda, muhteşem denenmiş para duasını paylaşalım dedik. Haddizatında denenmiş kelimesinden pek haz etmeyiz ama, Denenmiş Para Duası dememizin amacı bu duanın ne kadar çok etkili olduğudur. Bu denenmiş para duası İmam Gazali tarafından tavsiye edilmiş, diğer büyük alimler tarafından da tecrübe edilmiştir.

  • İmam Gazali, bu duanın Cuma namazından sonra okunulmasını uygun görmüştür.
  • Bu Dua 3,5,7,11,19, veya 21 kere okunabilir. Daha fazla okunmasında hiç bir sakınca olmadığı gibi daha da güzel olur.
  • Havas alimlerinin ve bazı İslam büyüklerin beyanına göre, bu duayı günde 70 kere okuyanın zengin olmadan ölmeyeceği söylenir. Tabiki bütün bunlar, tasdik, itikat, kuvvetli iman olmak ve niyete bağlıdır.
  • Hz. Ali, bir kimsenin Uhud Dağı kadar borcu olsa, bu dua sayesinde Allah-u Teala hepsini ödeteceğini söylemiştir.

Okunacak Dua:

Allahümme ya Ğaniyyu ya Hamidu ya Mübdiu ya Muidu ya Rahimu ya Vedud. Ağnini bi halaike an haramike ve bi fedlike ammen sivak

NOT: Video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için, Youtube kanalımıza BURADAN abone olmayı lütfen unutmayın!

Sitemizde paylaştığımız diğer rızık dualarını da BURAYI tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Fakirlikten Kurtaran Dua

Fakirlikten Kurtaran Dua

Aşağıdaki duayı her sabah ve akşam 40 defa kıbleye yönelerek okuyan kimseyi Allah-u Teala muvaffak kılar. Fakirlikten kurtarır. Bu duanın en büyük hikmetlerinden biri budur. Fakirlikten Kurtaran Dua, aynı zamanda kişiyi şeytanın aldatmalarından da kurtarır.

Fakirlikten Kurtaran Dua Okunuşu:

Elâ ve ekfinî ya zelcelâlü bi kâfin
Binessın hakîmün katııs sirre esbelet

Fakirlikten Kurtaran Dua
DMCA.com Protection Status

Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua

Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua

Yasin-i Şerif okunduktan sonra, akabinde bu duanın okunması Allah’a olan güvenin bir simgesidir. Kur’an-ı Kerim’in kalbi olan Yasin Suresi okununca, Allah-u Teala’ya yapılacak yalvarış ve teslimiyet şüphesiz gerçek olacaktır. Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua, bir bakıma bunun mührü gibidir.

Duada geçen, Yasin-i Şerif’in Hürmetine “Ancak Sana ibadet eder, ancak Senden yardım dileriz” ilahi ifadesi hürmetine Allah Azze ve Celle hiç şüpheniz olmasın yapılan duayı kabul buyuracaktır. Ayrıca Yasin Suresi okunduktan sonra bu duanın okunması büyük sevaptır. Hatta bazı alimlere göre ise müstehaptır. Özellikle uykuya yatmadan evvel Yasin ve akabinde bu duanın okunulması önerilmiştir. Yine sabah kalkıp, Yasin ve ardından bu duayı okuyup işe başlayan, işinde muvaffak olur, bereketi, dirliği artar, akşama kadar manevi hiç bir sıkıntı çekmeden, beladan emin bir şekilde akşama kadar vakit geçirir. Bu husus bir çok İslam alimi tarafından tecrübe edilip, kabul görmüştür.

Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua:
Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua

Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua Okunuşu:

Ya İlahi, Ya Samedi ve aleyke mu’temedi. Ya Nasıru, Ya Muınu bi hurmeti İyyake na’büdü ve iyyake nestaın. Eınni ala külli halin bi kuvveti kudratik. Ya Muınu, Ya Rahmanu ve bi hurmeti surati Yasin ve bi hurmeti sallallahu aleyhi ve selleme ve ala alihi ecmaın.

Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua Anlamı:

Ey Allah’ım, ey Dayanağım. Senden başka yardımcım yok. Sanadır güvencim. Ey Yardımcım, ey Nimet Vericim, İyyake na’büdü ve iyyake nestaın hürmetine, kuvvet ve kudretinle bana yardım et. Ey yardım edici ve esirgeyici Allah’ım, Yasin hürmetine ve Hz. Muhammed Mustafa hürmetine medet ve lütfunu benden esirgeme. Allah, Hz. Muhammed’e, onun ailesine ve ashabına rahmet buyursun.

Zenginlik Duası

Zenginlik Duası

Dostlarım! Hz. Süleyman, Allah’a bir gün öyle bir dua etti ki, Melik olan Allah ona bir saltanat bahşetti. Zenginlik Duası, Hz. Süleyman’dan beri günümüze kadar sayısız insan tarafından tecrübe edilmiştir. Bu dua çok tesirli ve denenmiştir. Kainatın tek sahibi yüce Allah, bu dua ile bizleri de rızıklandıracaktır inşallah. Zenginlik Duası, genelde imsak ile sabah ezanı arasında okunulması tavsiye edilmiştir.

Bu duaya başlamadan önce, az da olsa bir fakire, muhtaca sadaka verilmesi daha uygundur. Okurken abdestli olunmasında da fayda vardır. Sabah okuyamayacak kardeşlerim gece vakitlerini tercih edebilirler. Ama rızıkların en çok dağıtıldığı vakit, imsak ile sabah ezanı arasındaki zamandır. Bu duayı okurken içinizde zerre kadar şüphe olmasın. Çünkü duada şüpheye yer olmadığı gibi, bu duadan faydalanan sayısız insan bulunmaktadır.

Aşağıdaki duayı 12 defa ara vermeden okuyunuz

Okunacak Zenginlik Duası:
Zenginlik Duası

Okunuşu:

Rabbiğfir lî veheb lî mülkel lâ yenbegî li ehadim min ba’dî, inneke entel vehhâb

Anlamı:

Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!

Rüyada Melek Görmek İçin

Rüyada Melek Görmek İçin

Rüyada Melek Görmek İçinDostlarım! Rüyada Melek Görmek İçin, daha doğrusu merak ettiğiniz bir hususu, rüyanızda bir melek vasıtasıyla öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki uygulamayı yapmanız gerekir. Bu gelen melek size rehberlik eder. Niyeti halis olmayana asla gelmez. Rüyalarında melek gören kardeşlerimiz bunun kıymetini bilsinler. Bazı çıkarcı insanlar, rüyalarında helal olmayan şeyleri soruyorlar. Sonra ise gelen melek bir daha gelmiyor. Lütfen bu tarz bir yanılgının içinde olmayın. Haram ile helali iyi ayırt edin. Gelelim uygulamaya.

Rüyada Melek Görmek İçin Yapılacak Uygulama:

Cuma Gecesi yatsı namazından sonra kimsenin olmadığı, hiç bir sesin olmadığı bir mahalde 66 defa İhlas Suresini, 5631 kere Ya Allah, 1000 Kere Maşaallah ve 1000 kerede istediğiniz salavatı okuyun. Bunları ara vermeden yapmanız gerekiyor. Okuma işlemi bittikten sonra asla dünya kelamı etmeden yatın ve uyuyun. Rüyanızda görmek istediğiniz ve haber almak istediğiniz şeyi bir melek tarafından öğreneceksinizdir Allah’ın izniyle.

Esmaül Hüsnalarla Dua 5

Esmaül Hüsnalarla Dua 5

Sen ki yeryüzünü insanlığa bir beşik eyledin. Düştüğümde beşikten yakınlığına al beni. Ahiretimi de mamur eyle ey Cemal Sahibi.

Sen ki dağları insanlar için hazineli direkler yaptın. Dağlarla sağlamlaştırdın yeryüzünü. İmanımı da şüphelerin istilasından koru. Sardılmaz iman sahibi eyle beni ey Kudret Sahibi.

Sen ki güneşi insanlar için bir lamba eyledin. Gündoğumları armağan ettin bana. Güneşi sessizce pencere önüme getirdin. Ufukları umudum eyledin. İmanın nurunu kalbimin üzerinden eksik etme ey Kerem Sahibi.

Esmaül Hüsnalarla Dua 5

Çok Tesirli İrsali Hatif Duası

Çok Tesirli İrsali Hatif Duası

Çok Tesirli İrsali Hatif DuasıEvvela İrsali Hatif nedir onu açıklayalım. Bir kişiye ruhani varlık göndermeye denir. Birinizden alacağınız varsa ve vermiyorsa, ya da birinin rüyasına girerek kendinizi hatırlatmak isterseniz, bu Çok Tesirli İrsali Hatif Duası yapılır. Hatırlatmam da fayda var; eğer hak etmeyen birine yaparsanız, o gece sizi rahatsız edeceklerdir. Haddizatında, bu duayı paylaşıp paylaşmama konusunda ikilemde kaldık. Ama sonunda paylaşmaya karar verdik. İrsali Hatif, eskiden haberleşme için de kullanılırdı. Zamanında telefon, telsiz gibi haberleşmeler olmadığı için, ruhani varlıklar vasıtasıyla haber yollanılırdı. Burada önemli olan kişinin anne adını bilmenizdir. Yoksa fayda sağlanmaz. Bu Çok Tesirli İrsali Hatif Duası defalarca kere tecrübe edilmiştir. Cuma gecesi yapılır. Perşembeyi Cumaya bağlayan gece okunur. İlk gün etki etmezse, 7 cuma gecesi icabet gelesiye kadar yapılır. İmam Gazali’nin çok sık kullandığı bir terkiptir.

Yapılması Gerekenler:

200 adet Ayetel Kürsi okunur. 100. ve 200. okumaya başlamadan aşağıdaki esmalar 1370 defa okunur.

Yâ Allâhu Yâ Hayyu Yâ Kayyûmu Yâ Aliyyu Yâ Azîmu

200. Ayetel Kürsi okunduktan sonra aşağıdaki dua sadece bir kere okunur. Okurken, parmakla git dercesine bir yöne doğru işaret ediniz ve duanın akabinde salavat okuyunuz. Salavatın sayısı önemli değil.

Okunacak İrsali Hatif Duası:

Eselüke bi nûri vechikellezî melee erkâni arşike ve bi rûhi seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem. En türsile hâdime hâzihil âyetiş şerîfeti li (burada kime ruhani gidecekse anne adıyla birlikte okuyunuz) fî sıfatî ve hılyetî bi eshümin min semûmin ve cerâbin min nâr.
DMCA.com Protection Status

Sebep Kapılarını Açan Dua

Sebep Kapılarını Açan Dua

Kimin çok önemli bir haceti varsa ve ona ulaşmak için bir sebep bulamazsa, aşağıdaki uygulamayı yapsın. Sebep kapılarını açan dua çok kıymetlidir. Bu duayı okuyan kişiyi Allah darlıktan, yokluktan kurtarır ve tüm sebep kapılarını biiznillah açar.

Yapılacak Uygulama:

170 defa Ayetel Kürsi okunduktan sonra
3000 defa Ya Kafi Ya Ğani Ya Fettah Ya Rezzak okunulacak.

Sebep Kapılarını Açan Dua

Sitemizdeki diğer faziletli hacet dualarını tecrübe etmek için lütfen BURAYI tıklayınız

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Yolundan çıkan herkes Senin ilmindedir. Ben bana mukayyet olamam. Savrulur, sapa yollara düşerim. Ayağım kayar, yüzümü kirletirim. Beni Sana gelen yollarda yürüt ey Alîm.

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Gürültüyle konuşan gökler Seni tesbih etmektedir. Melekler tatlı bir havf ile Seni kusur ve noksandan takdis etmektedir. Seni andığını bilince, gürültüler ahenge dönüşür. Seni takdis eden dudaklar güzelleşir, nefesler temizlenir. Seni anan, Seninle anılan bir kul eyle beni ey Kuddus.

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Rüzgarlar rahmetinin müjdecisi olarak esmektedir. Göğümü rahmet bulutlarıyla süslersin. Toprağıma elimin erişemediği yerlerden yağmur indirirsin. Rüzgarı alnıma rahmetinin dokunuşu gibi dokundurursun. Rahmetine kandır beni ey Rahman.

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Kalbimde saklı en ince sızılar Senin ilmindedir. Ben kendimi duyamam. Vicdanımın sızısı kulağıma erişmez. Bana benden fayda dokunmaz. Sen kalbimi yakınlığınla doyur ey Alîm.

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Günahlarımın hepsi sana malum. Dilersen azab edersin, Senin kulunum. Beni senden koruyacak kimsem yok. Dilersen affedersin; Sen affetmeyi seversin, severek affedersin, affettiğini seversin. Affının haberiyle umutlandır beni ey Afüvv.

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Hakkımda şefaat etmek senin keremindir. Ben beni kurtaramam. Nefsim kötülüğü ister, israf ederim kendimi. Sen merhamet edersen başka. Şefaatinin muştusuyla sevindir beni ey Şefi’.

Göklerin düzeni Senin kudret elindedir. Beni gökkubbe altında aziz bir misafir diye ağırlarsın. Ben güneşi ufkuma çağıramam. Ne geceden gündüz çıkarabilirim, ne gündüzü geceye çevirebilirim. Beni nefsimin eline bırakma, elimi hayra eriştir ey Kadir.

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: