Salatül Melaike Sığası

Salatül Melaike Sığası

Bu salatta meleklerin peygamberlerden önce zikredilmesi, üstünlük sırasına göre olmayıp var olma sırasına göredir. Yoksa Ehl-i Sünnet’e göre; nebiler ve rasüller meleklerden üstündür.
Dört meleğin özellikle anılması şereflerine ve riyasetlerine binaendir. Nitekim Cibril vahyin emini, Mikail suların ve rızıkların emini, İsrafil surun emini, Azrail ise ruhların kabzıyla canları almakla görevlidir.
Arşı taşıyan melekler dünyada dört tane olup, kıyamet günü sekiz tane olacaklardır.
Nurdan yaratılmış olan melekler sayıca yaratıkların en kalabalığıdırlar. Karada ve denizde bulunan alemler onlara nisbetle sşyah bir öküzün üzerindeki beyaz kıl gibidir.

Okunuşu
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina cibrile ve mikaile ve israfile ve azraile ve hameletil arşi ve alel melaiketil mükarrabin ve ala cemiıl enbiyai vel mürselin salavetüllahi ve salamuhu aleyhim ecmaın
Salatül Melaike Sığası

Salatül Melaike Sığasını 41 Kere Dinleyin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir