Gözlerin Daha İyi Görmesi İçin Rukye

Gözlerin Daha İyi Görmesi İçin Rukye

Gözleri ağrıyan ya da az gören kişi, her gün 100 defa İhlas Suresi ve ardından da 70 kere aşağıdaki rukye ayetini okursa, biiznillah gözlerindeki rahatsızlıktan kurtulmuş olur. Ayeti okuduktan sonra baş parmaklarınızın arkasıyla gözlerinizi mesh edin. Şafi Allah hastalıklarımıza deva olsun. Amin!

Okunacak Rukye Ayeti:
Bismillahirrahmanirrahim. Fe keşefna anke ğıtaeke fe basarukel yevme hadid.

فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

Gözlerin Daha İyi Görmesi İçin Rukye

Nazar İçin Vefk

Nazar İçin Vefk

Değerli Dostlarım!
Gelen mailler arasında, nazar için vefk uygulaması paylaşmamızı rica ettiniz. Sizleri kırmayıp nazar vefki nasıl olmalı göstermek istiyoruz. Vefkin yapılışı esnasında muhakkak abdestli ve yalnız olmalısınız. Mümkünse gusül abdesti alarak vefki hazırlayın. Mürekkep olarak, sadece safran kullanın. Hoş tütsüler yakmayı da ihmal etmeyin. Gelelim Nazar Vefkine. Aşağıdaki vefk ile birlikte ayetleri etrafına yazan kişiye, Allah’ın izniyle nazar değmez, değmediği gibi kötü gözle bakan kişilere kalkan olur. Bu uygulama, nazar için çok sık kullanın bir vefktir.

Yapılacak Vefk:
Nazar İçin Vefk

Etrafına Yazılacak Ayetler:
Nazar İçin Vefk

Hz. Yakup’un Hasret Duası

Hz. Yakup’un Hasret Duası

Hz. Yakup'un Hasret DuasıDeğerli MucizeDualılar!
Sevdiğiniz bir kişiden uzaktaysanız, o kişiden hiç haber alamıyorsanız, o vakit bu dua tam sizin için.
İbn-i Ebi`d Dünya, İbrahim İbn-i Hallad (r.a) rivayet ediyor. İbn-i Hallad:
Cibril-i Emin, Yakub Aleyhisselam`a geldi. Hz. Yakub kendisinin hasret halinden bahsetti. Cibril-i Emin:
“Size bir dua ögreteyim, Onu okursanız Cenab-ı Hak size ferahlık verir. Arzunuz yerine gelir” dedi! Yakub Aleyhisselam, bu duayı okuyunca Yusuf Aleyhisselam`dan haber geldi. Siz de sevdikleriniz, yakınlarınız için bu duayı çokça okuyunuz.

Okunacak Hz. Yakup’un Hasret Duası:
Ya men la ya`lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni.

Anlamı:
Ey kendisinden başkasının; kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen Allah`ım! Ey kudretine kimsenin erişemediği Rabbim! Benim bu sıkıntımı gider.

Tecrübe Edilmiş Sıkıntıdan Kurtulma Duası

Tecrübe Edilmiş Sıkıntıdan Kurtulma Duası

Tecrübe Edilmiş Sıkıntıdan Kurtulma DuasıSevgili Dostlarım!
Sitemize çok katkıları olan Mısır Sami Hoca’nın isteğiyle bu duayı paylaşıyoruz. Sıkıntısı olan bir çok kardeşimize önermiş olduğu bir duadır. Allah’ın izniyle bu duayı okuyan kardeşlerimiz sıkıntılarından kurtulmuşlardır. Bu dua vesilesiyle Allah-u Teala inşallah sizin de sıkıntılarınızı ortadan kaldırır. Sıkıntılı durumda olan biri bu duayı her sabah 7 kere okursa, Allah Celle Celaluhu tez zamanda sıkıntısından kurtarır, borçlu ise borçlarını ödemek için bir kolaylık sağlar, işsiz ise iş bulur. Defalarca bu duayı kardeşlerimiz okuyup işsizler iş buldu, sıkıntılılar sıkıntılarından kurtuldu. Bu sebepten dolayı bu duayı şiddetle ihlasla okumanızı tavsiye ediyoruz. Dualarınızda bizleri de unutmayın.

Tecrübe Edilmiş Sıkıntıdan Kurtulma Duası
Allahümme Ya Latif (7 kere) ya Allah edrikni bilutfikel hafiyyi ena muhtacün zelilün
Ve entel kaviyyül ğaniy. Allahümme ya seriul hisab ya şedidül ıkab ya ğafur ve ya rahim
ve ya haliku külli şey in ya fatıris semavati vel ard. Ya falikal habbi ven neva falikal
isbahu ya veliyyul hasenat ya dafius seyyiat ya ğafirel hatıyyat ya satiral averat ya maniel
beliyyat ya mukilel aserat ya muhyil emvat ya münevvirel ardı ves semavat
(Burada Hacetini Söyle) akdı haceti fi hazihis saate ya ilahel evveline vel ahirin ya bedius semavati vel ardıne ya zel celali vel ikram. Ve sallallahü ala seyydina muhammedin ve alihi ecmaın. Birahmetike ya samiüd dua ya erhamerrahimin. Bihürmeti muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allah ya Allah ya Allah

Helal Muradının Olması İçin

Helal Muradının Olması İçin

Helal muradının olması için, aşağıdaki duayı gecede 1000 defa 3 gece boyunca oku. Allah’ın izniyle muradın tez zamanda gerçekleşecektir. Bu duayı tüm sevdiklerinize öğretin. Allah dualarımızı kabul eylesin. Amin!

Helal Muradının Olması İçin Okunacak Dua:
Bismillahirrahmanirrahim.
Selamun kavlem mir rabbir rahim. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahıreti haseneten ve kına azaben nar.

Helal Muradının Olması İçin

Her Türlü Sihri Büyüyü Çözmek İçin

Her Türlü Sihri Büyüyü Çözmek İçin

Her Türlü Sihri Büyüyü Çözmek İçinHer türlü sihri büyüyü çözmek için perşembeyi cumaya bağlayan gece, büyü yapılmış kişinin boyunun ölçüsünce kendir bir ip alınır ve ipe 204 tane kolay çözülebilecek düğüm atılır. Düğümler atıldıktan sonra, besmele ile birlikte ilk düğüme Felak Suresi okunur ve çözülür. Sonra ikinci düğüme Nas suresi okunur ve çözülür. Bu işlem tüm düğümler çözülünceye kadar tekrarlanır. Her düğümün çözülmesinin akabinde, “Batıl eyledim falan oğlu falanın üzerindeki sihri” diyerek söylenir. Tüm düğümler çözülünce, bu ip büyü yapılmış kişinin yanında yakılır. Bu işlemler yapılırken güzel kokular tütsü edilmelidir. Defalarca büyü yapılmış kişilerde uygulanışmış bir terkiptir. Allah’ın izniyle büyü iptal olur.

Necat Salatı

Necat Salatı

İmam-ı Semhudi, Cevahiru’l fi fazli’ş-şerafeyn isimli eserinde şöyle demiştir: Taun ve veba gibi salgın hastalıklardan kurtulmak isteyen bu salatı çok okusun. Her kim karşılaştığı mühim bir hadisede bu salatı bin kere okursa Allah-u Teala ondan sıkıntısını kaldırır.
Melevi beyanına göre: Beşyüz kere okuyan biiznillah muradına (özellikle zengin olma isteğine) erer. Bu salat arş hazinelerinden bir hazinedir. Gece ortasında dünya veya ahıretle alakalı herhangi bir hacet için bunu bin defa okuyanın Allah-u Teala hacetini yerine getirir. Bu salat, kabule vesile olma hususunda gözleri kapan şimşekten daha süratlidir. Büyük bir iksirdir ve çok değerli bir tiryaktir. Bu yuzden ehli olmayanlardan gizlenmesi lazımdır.

Necat Salatı Okunuşu:
Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin salaten tüncina biha min cemiıl ehvali vel afat, ve takdi lena biha cemial hacat, ve tütahhiruna biha min cemiısseyyiat, ve terfauna biha e’ladderacat, ve tubelliğuna biha eksal ğayati min cemiıl hayrati filhayati ve be’del memat.

Necat Salatı Arapçası:
Necat Salatı

Üveys Veysel Karani’nin Münacatı

Üveys Veysel Karani’nin Münacatı

Münacaat-ı Üveysel-Karani ya da Veysel Karani’nin Münacatı, maneviyat aleminin büyüklerinin ilgi duyduğu çok önemli bir dua bir münacaattır. İnsanın acizliğini, fakirliğini, zayıflığını, muhtaçlığını Allah’a itiraf edip yardım istemesi ve onu Kur’an’da belirttiği esma ve sıfatları ile övme büyüklüğünü takdir etme şeklidir. Şiddetle tavsiye ettiğimiz bir duadır. Siz değerli kardeşlerim; bu münacaatın anlamını bilerek dua ederseniz, o zaman neden bu duaya önem verdiğimizi anlayabilirsiniz. Dünya ve ahiret hayatıyla isteklerinizi bu münacaat ile Allah’tan dileyebilirsiniz. Zaten münacaatın anlamı, Kur’an ayetlerinden ve Esma-i İlahiden oluşan mübarek ve bereketli kelime ve cümlelerle Allah’a yalvarıp yakarmak, dünya ve ahiret selameti ve saadeti için Yüce Allah’tan isteklerini gidermesini istemek demektir. Bediüzaman Saidi Nursi bu münacaatı dualarının arasında sürekli okumuştur. Bizler de onun okumasına sadık kalarak sizlerle paylaşıyoruz.
Münacaata başlarken Euzü-Besmele çekilip Allah’a hamdettikten sonra okumaya başlanılmadır. Münacaat bittikten sonra muradınızı isteyebilirsiniz. Her helal istek için okunabilir.
Rızık ve kısmet için 7 adet, sağlık ve afiyet için 11 adet, özel istek ve ihtiyaçlar için 21 adet.

Üveys Veysel Karani’nin Münacatı Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim
İlâhi ente rabbî ve enel abd
Ve entel haliku ve enel mahlûk
Ve enter rezzaku ve enel merzuk
Ve entel malikü ve enel memluk
Ve entel azizü ve enezzelil
Ve entel ğaniyyu ve enel fakir
Ve entel hayyu ve enel meyyit
Ve entel baki ve enel fani
Ve entel kerimu ve enel leim
Ve entel muhsinu ve enel müsi
Ve entel ğafuru ve enel müznib
Ve entel azimu ve enel hakir
Ve entel kaviyyu ve enel da’if
Ve entel mu’ti ve enes sail
Ve entel eminu ve enel haif
Ve entel cevadü ve enel miskin
Ve entel mücibu ve eneddâ’i
Ve enteş şafi ve enel merid

Fağfirli zünubi ve tecavez anni veşfi emradi ya Allahu ya kafi. Ya rabbu ya vafi. Ya rahimu ya şafi ya kerimu ya muafi. Fa’fü anni ve an ebi ve ümmi ve rufekaines sadikıne fi hıdmetil kur’ani vel imani ve an üstadina
saidin nursi radiyıallahü anhü fa’fü anni min külli zenbin ve afini min külli dain verda anni ve anhüm ebeden bi rahmetike ya erhamerrahimine velhamdü lillahi rabbil alemin.

Üveys Veysel Karani’nin Münacatı Manası:

Bismillâhirrahmânirrahim
Ya İlahi! Rabbim Sensin! Çünkü ben abdim. Nefsimin terbiyesinden âcizim. Demek beni terbiye eden Sensin!..
Hem Sensin Hâlık! Çünkü ben mahlûkum; yapılıyorum…
Hem Rezzak Sensin!.. Çünkü ben rızka muhtacım; elim yetişmiyor. Demek beni yapan ve rızkımı veren Sensin…
Hem Sensin Mâlik! Çünkü ben memlûkum. Benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek Mâlik’imiz Sensin…
Hem Sen Azîzsin! İzzet ve azamet sahibisin! Ben zilletime bakıyorum; üstümde bir izzet cilveleri var. Demek Sen’in izzetinin âyinesiyiz…
Hem Sensin Ganiyyi Mutlak! Çünkü ben fakirim. Fakrımın eline yetişmediği bir gınâ veriliyor. Demek ganî Sensin, veren Sensin…
Hem Sen Hayy-ı Bâkî’sin! Çünkü ben ölüyorum. Ölmemde ve dirilmemde, bir daimî hayat verici cilvesini görürüm…
Hem Sen Bakisin! Çünkü ben, fena ve zevalimde, Sen’in devam ve bekanı görüyorum…
Hem Sen Kerîm’sin, umulmadık yerden ihsan edensin, çünkü ben nankör ve cimriyim bu kadar nimetlerin şükrünü eda edemiyorum, senin rızan dairesinde sarf etmiyorum
Hem Sen Muhsîn’sin bütün iyilikler, güzellikler Sendendir, Senden gelir. Çünkü ben kötülük ve günahlara mazharım, suç ve kabahatim çoktur.
Hem Sen Gafur’sun, günahları bağışlayansın. Çünkü ben günahlardan kurtulamıyorum, mağfiretin olmazsa kim beni bağışlar, suçlarımı affeder?!
Hem Sen Azim’sin, azamet sahibisin. Çünkü ben hakirim, Sen olmazsan bir hiçim, hiçbir şeref ve değere sahip değilim.
Hem Sen Kavî’sin, her şeye gücün yeter. Çünkü ben zaifim, Senin yardımın olmazsa hiçbir şeye gücüm yetmez.
Hem cevap veren, atiyye veren Sensin! Çünkü biz umum mevcudat, kalî ve hâlî dillerimizle daimî bağırıp istiyoruz; niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor; maksudlarımız veriliyor. Demek bize veren Sensin.
Hem Sen Emin’sin, Çünkü ben korkuyorum, ancak Seninle emniyet bulurum. Kalplere huzur, akıllara güven veren Sensin, sana korku arız olmaz.
Hem Sen Cevad’sın, cömertsin. Çünkü ben ihsanına muhtacım, Sen ise bol bol verensin, atıyyen bitmez hazinen tükenmez,
Hem Sen dualara icabet eden Mücib’sin. Çünkü dua edip yardıma muhtaç olan benim. Kabul buyurmazsan hangi kapı var gideyim.
Hem Sen Şafîsin, bütün maddî manevî hastalıklara şifa verensin. Çünkü ben hastayım, türlü türlü illet ve hastalıklara müptelayım.

İşte Sen günahlarımı mağfiret et, suçlarımı bağışla, her türlü hastalığıma şifa ver, ya Allah, ya Kâfî, ya Vafî (sözünde duran), ya Rahîm, ya Şâfî, ya Kerim, ya Muâfî (afiyet veren)!
Beni, ana babamı, hizmet-i Kur’aniyye ve imaniyyede sadık arkadaşlarımı, Üstadım Said Nursî’yi (r.a) affına mazhar kıl. Her günahtan beni affeyle, her hastalıktan bana şifa ve afiyet ver. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi erhamürrahimin, rahmetinle benden ve onlardan ebediyyen razı ol. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allah’a.

Üveys Veysel Karani’nin Münacatı Arapçası:
Üveys Veysel Karani'nin Münacatı
Üveys Veysel Karani'nin Münacatı

Daha önce sitemizde yayımladığımız faziletli münacatları tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda yayınladığımız faziletli dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı sakın ihmal etmeyin.

Duaların Şahı Şahmeran Duası

Duaların Şahı Şahmeran Duası

Duaların Şahı Şahmeran DuasıŞahmeran Duası her kim tarafından her ne maksatla okunursa, dileği yerine getirilir. Bu duaya Şahmeran Duası denilmesinin nedeni de, duaların şahından gelmektedir. Duaların Şahı Şahmeran Duasını okuyanın kısmeti açılır, satılmayan malı satılır, ticarette başarılı olur ve psikolojik rahatsızlıklarla, evham ve vesveseden kurtulur. Her hangi bir helal niyet için okunulursa, okuyan kişinin haceti hemen yerine getirilir, isteğine kavuşur. Duaların Şahı Şahmeran Duasının tesiri çok büyüktür. Sayısız kere tecrübe edilmiştir. Çünkü bu duada Yüce Allah’ın azametli isimleri geçmektedir. Duanın terkibi Allah’ın bu isim ve sıfatları üzerinedir. Tüm kalbinizle inanarak ve içtenlikle okuyunuz. Bu duayı vird olarak okuyabilirsiniz. Sabah ve akşam günde en az 2 defa okumalısınız.

Duaların Şahı Şahmeran Duası Uygulanışı:

İlk gün okumaya başlamadan evvel gecenin 3/4 lük kısmında 2 rekat hacet namazı kılınır ve hacet için niyet edilir. Diğer günlerin okumalarında, niyet akılda tutularak dua edilir. Tüm okumalara besmele ile başlanarak abdestli olarak okunulmalıdır.

Faziletleri ve Adetleri:

1- İşe girmek, iş sahibi olmak ya da bir iş başarmak için günde 7 defa olmak üzere 7 gün süreyle okunursa, biiznillah haceti yerine getirilir.
2- Kısmetinin açılmasını isteyen kişi, ikindi namazından sonra kıbleye dönük oturarak 21 kere okursa, Allah’ın izniyle kısmeti açılır.
3- Satılmayan mal için, ikindi namazından sonra kıbleye dönük oturarak 11 kere okursa, biiznillah o mal satılır.
4- Psikolojik rahatsızlıklar ve manevi hastalıklar için 21 gün boyunca günde 21 kere okunmalıdır.
5- Korku, panik atak ve depresif durumlar için keza 21 kere defa okunarak 21 gün boyunca devam edilmelidir. Özellikle sabah ve ikindi namazlarının akabinde kıbleye dönük oturarak okunulmalıdır.
6 – Evham, vesvese gibi durumlarda yine 21 gün boyunca günde 21 defa okunursa, biiznillah bu dertlerden okuyan kurtulur. Sabah ve ikindi namazlarından sonra kıbleye karşı oturarak okunulmalıdır.

Duaların Şahı Şahmeran Duası Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim
Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum
Allahu la ilahe illa huvel aliyul hakim
Allahu la ilahe illa huves semiul alim
Allahu la ilahe illa huver rahmanür rahim
Allahu la ilahe illa huvel vahidul ehad
Allahu la ilahe illa huvel ferdül varid
Allahu la İlahe illa huver raufur rahim
Allahu la ilahe illa huvel azizur rahim
Allahu la ilahe illa huvez zahirul batın
Allahu la ilahe illa huvel ehadus Samed
Allahu la ilahe illa huvel fettahul alim
Allahu la ilahe illa huvel azizul alim
Allahu la ilahe illa huvel hannanul mennanul deyyan
Allahu la ilahe illa huvel kadir’ul kahir
Allahu la ilahe illa huver rafiul alim
Allahu la ilahe illa huver rabbül arşil azim
Allahu la ilahe illa huvel melikul kuddüs
Allahu la ilahe illa huvel hamdul mübin.
Allahu la ilahe illa huvel baisul varis
Allahu la ilahe illa huvel esmaul hüsna
Huvel hayyu la ilahe illa huve fadiu muhlisine lehuddin
Subhane birahmetike ya erhammerrahimin
Velhamdu lillahi rabbil alemin.

Sitemizde yayımladığımız diğer faziletli duaları tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız sırlı duaları ve dahi diğer videoları kaçırmamak için kanalımıza lütfen BURADAN abone olmayı unutmayın. Teşekkürler!

Kadir Gecesinde Okunacak Dua

Kadir Gecesinde Okunacak Dua

Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlı bir gecedir. Kur’an-ı Kerim’de bu bize açıkça bildirilmiştir. Hz. Aişe (RA) anlatıyor: Rasulallah’a,
– Ey Allah’ın Rasulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilirsem hangi duayı okumamı tavsiye edersin? dedim. Rasulallah şöyle buyurdu:

Allahümme inneke afuvvun tuhibbul afve fa’fu anni.
Allahım sen affedicisin, ikram sahibisin affetmeyi seversin beni de affet, de diye buyurdu.

Kadir Gecesinde Okunacak Dua

Bizim alimlerimiz demişlerdir ki: Kadir gecesine rastlayan kişinin bu duayı çokça yapması müstehaptır. Aynı şekilde, Kur’an-ı Kerim okumak, dua ve zikirlerle meşgul olmak ve mukaddes zaman ve mekanlarda okunması tavsiye edilen dualarla ve zikirlerle meşgul olmak gerekir.
İmam Şafii (RA) demiştir ki: Kadir gecesini ibadetle geçirmek için gayret gösteren kişinin aynı şekilde de gündüzünde de böyle gayretli olmasını müstehap görürüm. Bu gecede ve gündüzünde kişi, müslümanların önemli ve de sıkıntılı meseleleri için dua etmelidir. Böyle davranmak, Allah-u Teala’nın salih ve arif kullarının özelliğidir.

İtikafta Yapılacak Zikirler:
İtikaf yaparken yapılacak özel bir zikir ve dua bulunmamaktadır. Ancak kişi, kendisini çokça Kur’an okumaya ve diğer zikirlere vermelidir.

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: