Erba’in-i İdrisiyye Üçüncü İsm-i Şerif

Erba’in-i İdrisiyye Üçüncü İsm-i Şerif

Erba'in-i İdrisiyye Üçüncü İsm-i ŞerifAllah-u Teala’nın Hz. İdris’e öğrettiği üçüncü ismi şerifidir. Bir çok havas ve esrara sahip bu esmadan kardeşlerimiz fayda görsün diye sizlerle paylaşıyoruz. Bu esmaları okurken halis kalp ve ihlas ile okunulması gerekmektedir. Okuma esnasında kalbe kötü duygular gelmemelidir. Kalbini boş düşüncelerden, kinden, hasetten ve gıybetten arındırarak okumalıdır. Eğer tam şartlara uyularak Erba’in-i İdrisiyye Üçüncü İsm-i Şerif okunursa, kabul olunmayacak dua kalmaz. Ayrıca gerçek dua sahibi, duayı kitaptan okuyan değil, gönülden okuyandır. Bu esmanın sırları ve acayiplikleri kalplerde zuhur eder. Bu duygularla dua eden kişi daha duasını bitirmeden duası kabul olunur. Duası kabul olan kişi de bununla övünmemelidir. Bu dualarla meşgul olan kişi her daim tevazu içinde halis ve muhlis olmalıdır.

Erba’in-i İdrisiyye Üçüncü İsm-i Şerif Arapçası

Erba'in-i İdrisiyye Üçüncü İsm-i Şerif

Erba’in-i İdrisiyye Üçüncü İsm-i Şerif Okunuşu:

Ya Allahul mahmudu fi külli fialihi Ya Allah

Erba’in-i İdrisiyye Üçüncü İsm-i Şerif Anlamı

Ey bütün işlerinde hamdolunmaya layık olan Allah! Ya Allah!

Bu Esmanın Faziletleri

 1. Cuma günü abdestli bir şekilde temiz elbiseler giyinmiş olarak cuma namazından önce tenha bir yerde bu esmayı 200 kere gizlice okuyan kişinin dileği kabul olunur.
 2. Cuma günü gusül abdesti alınarak ve temiz elbiseler giyilerek cuma namazına gidilir. Namazdan sonra tenha bir yerde oturarak bu esma 200 defa tüm içtenlikle okunur. Bunu okuyan kişi ne dilerse dilesin helal muradı Allah’ın izniyle kabul olur. Bunu uygulayan kişinin sağlam inancı olması gerekmektedir. Özellikle okuma sırasında Allah’tan başka alına bir şey getirmemesi gerekmektedir. Okuyan kişi halis niyet taşımazsa, dileği haramsa ya da kendini okumaya veremezse muvaffak olamaz
 3. 40 gün boyunca her gün 4444 kere bu esma okunur. Okuma işlemi bittikten sonra ilk cuma günü öğlen vakti gusül abdesti alınarak buhur yakılır. Daha sonra cuma namazını eda etmek için camiye gidilir. Cuma namazının akabinde bu esma 200 defa okunulur ve okuyan kişiye Allah-u Teala tarafından manevi kapıları açar.
 4. Herkesin kendisini sevmesini, övmesini ve kendisine itibar etmesini istiyorsa bu ismi şerifi her gün 10.000 ve her gece de 10.000 defa (bir günde toplamda 20.000) hiç ara vermeden peş peşe 50 gün boyunca okumalıdır. Allah’ın izniyle üzerine öyle bir nur iner ki, tüm mahlukat kendisine gıpta ile bakar, ona hürmet gösterir ve onu çok sever.
 5. Bir kimsenin Allah katında ya da yarattıklarının nezdinde bir haceti varsa ve ne kadar çabalarsa çabalasın bir türlü muradına ermiyorsa, bu kişi cuma günü gusül abdesti alsın. En güzel en temiz elbiselerini giyerek camiye gitsin ve camide 2000 defa bu ismi şerifini okusun. O isteği olmayacak bir iş de olsa, Allah-u Teala bu esmanın bereketiyle o muradını yerine getirir.
 6. Kim bu esmanın harflerini ayrı ayrı olarak beyaz bir bez üzerine yazıp onu üzerinde taşırsa, Allah onu her türlü kötülüklerden korur.
 7. Bu esmayı çok zikreden kişiden Allah-u Teala manevi perdeleri kaldırır.
 8. Hasta olan kişi için bu ism-i şerif miski safran ve gülsuyu karışımı ile yapılan  bir mürekkeple temiz bir kağıda yazılır. Daha sonra o kağıt bir kap içerisinde temiz bir suya bırakılır. Hasta olan kişiye o su içirilirse Allah’ın izniyle o kişi iyileşir.
 9. Bu esma cuma namazı vaktinde namaza kalkıldığında ayaktayken 1 kere okunursa, kişinin haceti kabule daha yakın olur.

Er-Rahman

Er-Rahman

Er-Rahman
Bütün yaratılmışları ayırt etmeden muhtaç oldukları rızkı veren, himayesi altına alıp besleyip büyüten demektir Er-Rahman İsm-i Şerif’i.

Ebced Değeri ve Zikir saati:

Ebced değeri (298), zikir saati güneş, günü pazardır. Her gün güneş saatinde okunulacağı gibi, günü pazar olmasından dolayı, pazar güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası uygun görülmüştür.
Lakin, her Esma-ül Hüsna’da olduğu gibi, belirli bir zikir adedi ya da zamanı gözetilmeksizin, sadece Allah’ın rızasını almak için okunabilir. Özel maksadı olan kişinin okumasında ise bir mahsur kesinlikle yoktur. Yeter ki istekleriniz İslam’a uygun olsun.

Sırları ve Hikmetleri:

Er-Rahman isminin birçok havassı olup, duanın icabet olmasındaki özellikleri çok meşhurdur. Bilhassa celb ve teshir, katı gönülleri yumuşatmak, kalpleri kendine çekmek, istemiş olduğun her türlü isteklerinde mücerrebdir.

 1. Bu ismin zikriyle meşgul olan kimsenin üzerinden dünya stresi, sıkıntısı ve bunalımı kalkar. İçine huzur ve rahatlık, gönlüne yumuşaklık dolar.
 2. Sürekli okumayı adet edinen kimsenin istek ve ihtiyaçları yerine gelir. Allah-u Teala’nın lütuf ve keremlerine mazhar olur.
 3. Cimri bir kimseye okunursa cömertleşir.
 4. Sürekli okuyan kimse, makam ve mevki sahiplerinin yanında makbul bir kimse olur. İstediği işi olur. Çok kere denenmiş ve her devasında beklenen sonuç alınmıştır.
 5. Bu mübarek isim, mübarek aylardan birinde, bir kap içine yazılıp yağmur veya memba suyu ile bozularak, içinde eşkıyalık ve kötülük bulunan kimselere içirilirse, kalbinden kötülük ve eşkıyalık kalkar, yumuşar.
 6. Cuma günü ikindi namazından sonra “Ya Allah, Ya Rahman” zikrine devam eden kimse, güneş battıktan sonra Allah’tan ne isterse, isteği yerine gelir.
 7. Günde (100) defa zikredenin kalbinde merhamet duyguları gelişir.
 8. Rahman ismini (298) defa yazıp üzerinde taşıyan, her türlü bela ve afetlerden kurtulur. Bu miktarda yazıp, evde saklansa, ev sahibi, şerden hayra, kötü ahlaktan güzel ahlaka döner.

Allah

Allah

AllahKendisinden başka ilah olmayan, her şeyin gerçek sahibi, yaratıcısı ve kendisinden başka ibadete layık olmayan mahlukatın tek mabudu… İnsanın, dünyanın, kainatın, görünen ve görünmeyen varlıkların tek yaratıcısı. Bu yüzden Allah ism-i Şerifi Esma’ül Hüsna’nın en üstünüdür. Bütün isimlerin özlü ve en önemlisidir. Zira Allah ismi bize bildirilen ve bildirilmeyen tüm isimleri kendi bünyesinde toplamaktadır. Bu isim ancak Allah’a özeldir; O’ndan başkasına asla takılamaz. Nasıl Kur’an-ı Kerim’in tüm manası Fatiha’da, Fatiha’nın manası da Besmele’de, Besmelenin manası da Be harfinde birleştiği gibi, Esmaül Hüsna’nın da özü de Lafza-i Celal içerisinde toplanmıştır. Ondaki özellik bambaşkadır. Nice evliyalar O’nun için aşk ile yanmışlardır. Bütün ilahi sırları cem eder. Yüce Mevla’nın bir şifresidir. İsm-i Azam bu sırrın içindedir. Bulup da yaşayana ne mutlu. Allah ismini canla başla okumamız, maddi ve manevi yönden bize sayısız kazancı olacaktır. Bundan zerre kadar şüphesi olan kendinden utansın.

Ebced Değeri ve Zikir Saati:
Ebced değeri ve zikir miktarı 66, zikir saati ise Güneştir.

Allah İsminin Havassı ve Faydaları:
İslam alimleri, Lafza-i Celal’in sayısız faydaları ve özelliklerinden bahsetmişlerdir. Bunların bir çoğu tecrübe edilerek nakledilmiştir. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

 • İmam-ı Gazali’ye göre, Cuma günü 1000 (bin) defa “Allah“ ismini zikreden kimse evliyalar arasına girer.
 • Cuma günü, sela ile Cuma namazı arasında 100 defa “ALLAH” diyen kimsenin istediği şey yerine gelir.
 • Her gün 1000 kere bu şerefli ismi zikreden kimse, manen terakki eder ve selim bir kalbe ulaşır.
 • Yüce Allah’ın bu toplayıcı ve şerefli ismi bir hastaya (200) kere okunsa, hastanın eceli gelmemişse şifaya kavuşur.
 • Her kim bu yüce ismin zikriyle meşgul olursa, kalbinde Allah sevgisinden başka her şey silinir. Gönlüne ilahi tecelliler ve nurlar dolar. İnsan, cin, hayvan gibi, hiç bir şerli ve zararlı varlık kendisine asla zarar veremez.
 • Bu ismi yazıp üzerinde taşıyan ve aynı zamanda zikreden kimse, çok soğuk havalarda bile soğuktan etkilenmez.
 • Hastalıklardan kurtulup şifa bulmak isteyen bir kişi, temiz bir kase içine (66) defa Lafza-i Celal’i yazıp yağmur ya da kaynak suyu ile bozarak hastaya içirilirse, hastanın eceli gelmemişse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.
 • Lafza-i Celal ile devamlı olarak Allah’ı zikreden kişi, ululuk, azamet ve saygı kazanır. Herkes ona sevgi, saygı duyar, hürmet ve ikram eder; önemli sözü dinlenip tutulan kimselerden olur.
 • Kim riyazetli bir şekilde 3, 5 ya da 7 gün oruç tutar ve bu maksatla az yer, az konuşur ve az uyursa, sonra da gece yarısından sonra her gece 66 defa Lafza-i Celal zikriyle meşgul olursa, Alla-u Teala ona bir Melek tayin eder. Bu Melek onu tüm kötülüklerden korur, hayırlı dünyevi istekleri için yardımcı kılınır.

Esmaül Hüsnalarla Dua 5

Esmaül Hüsnalarla Dua 5

Sen ki yeryüzünü insanlığa bir beşik eyledin. Düştüğümde beşikten yakınlığına al beni. Ahiretimi de mamur eyle ey Cemal Sahibi.

Sen ki dağları insanlar için hazineli direkler yaptın. Dağlarla sağlamlaştırdın yeryüzünü. İmanımı da şüphelerin istilasından koru. Sardılmaz iman sahibi eyle beni ey Kudret Sahibi.

Sen ki güneşi insanlar için bir lamba eyledin. Gündoğumları armağan ettin bana. Güneşi sessizce pencere önüme getirdin. Ufukları umudum eyledin. İmanın nurunu kalbimin üzerinden eksik etme ey Kerem Sahibi.

Esmaül Hüsnalarla Dua 5

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Yolundan çıkan herkes Senin ilmindedir. Ben bana mukayyet olamam. Savrulur, sapa yollara düşerim. Ayağım kayar, yüzümü kirletirim. Beni Sana gelen yollarda yürüt ey Alîm.

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Gürültüyle konuşan gökler Seni tesbih etmektedir. Melekler tatlı bir havf ile Seni kusur ve noksandan takdis etmektedir. Seni andığını bilince, gürültüler ahenge dönüşür. Seni takdis eden dudaklar güzelleşir, nefesler temizlenir. Seni anan, Seninle anılan bir kul eyle beni ey Kuddus.

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Rüzgarlar rahmetinin müjdecisi olarak esmektedir. Göğümü rahmet bulutlarıyla süslersin. Toprağıma elimin erişemediği yerlerden yağmur indirirsin. Rüzgarı alnıma rahmetinin dokunuşu gibi dokundurursun. Rahmetine kandır beni ey Rahman.

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Kalbimde saklı en ince sızılar Senin ilmindedir. Ben kendimi duyamam. Vicdanımın sızısı kulağıma erişmez. Bana benden fayda dokunmaz. Sen kalbimi yakınlığınla doyur ey Alîm.

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Günahlarımın hepsi sana malum. Dilersen azab edersin, Senin kulunum. Beni senden koruyacak kimsem yok. Dilersen affedersin; Sen affetmeyi seversin, severek affedersin, affettiğini seversin. Affının haberiyle umutlandır beni ey Afüvv.

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Hakkımda şefaat etmek senin keremindir. Ben beni kurtaramam. Nefsim kötülüğü ister, israf ederim kendimi. Sen merhamet edersen başka. Şefaatinin muştusuyla sevindir beni ey Şefi’.

Göklerin düzeni Senin kudret elindedir. Beni gökkubbe altında aziz bir misafir diye ağırlarsın. Ben güneşi ufkuma çağıramam. Ne geceden gündüz çıkarabilirim, ne gündüzü geceye çevirebilirim. Beni nefsimin eline bırakma, elimi hayra eriştir ey Kadir.

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Esmaül Hüsnalarla Dua 2

Esmaül Hüsnalarla Dua 2

Hakk Senin söylediğindir. Güzellik senin yanındadır. Ben kendi gönlümü edemem. Kalbime teselli yetiştiremem. Sen beni ben iyi bilirsin ey Hakk.

Esmaül Hüsnalarla Dua 2

Hükümranlık Senin elindedir. İtibarım Sana aittir. Ben kendi haysiyetimi koruyamam. Senin dediğince olmakla güzelleşirim ancak. Sen beni benden kollarsın ey Hakim.

el-hakim

Murad ettiğini kimse geri çeviremez. Ben kendime sınır koyamam. Haddimi aşar, çizgileri geçerim. Beni Senin razı olduğun halde tut ey Kadir.

el-kadir

DMCA.com Protection Status

Esmaül Hüsnalarla Dua 1

Esmaül Hüsnalarla Dua 1

Sensin bana ölüm veren ve ölümden sonrası için ebedi hayat vaad eden. Ölüden diriyi çıkarırsın Sen. Demek ki ölümün de yüzüne bakarsın Sen. Gözden düştüğüm halde, beni ebedi alemin gözbebeği eyleyensin. Beni güzelce haşreyle ya Muhyi.

Esmaül Hüsnalarla Dua 1

Sensin bana sohbetiyle ünsiyet verip rahmetiyle yardım eden. Yabancılıklar kalktı, dost yüzünü gösterdi her şey. Sana itaat eden kardeşlerim bilirim taşı da ateşi de. Seni dost bildim, beni dostların arasına kabul eyle ey Enis.

DMCA.com Protection Status

Duaların Şahı Şahmeran Duası

Duaların Şahı Şahmeran Duası

Duaların Şahı Şahmeran DuasıŞahmeran Duası her kim tarafından her ne maksatla okunursa, dileği yerine getirilir. Bu duaya Şahmeran Duası denilmesinin nedeni de, duaların şahından gelmektedir. Duaların Şahı Şahmeran Duasını okuyanın kısmeti açılır, satılmayan malı satılır, ticarette başarılı olur ve psikolojik rahatsızlıklarla, evham ve vesveseden kurtulur. Her hangi bir helal niyet için okunulursa, okuyan kişinin haceti hemen yerine getirilir, isteğine kavuşur. Duaların Şahı Şahmeran Duasının tesiri çok büyüktür. Sayısız kere tecrübe edilmiştir. Çünkü bu duada Yüce Allah’ın azametli isimleri geçmektedir. Duanın terkibi Allah’ın bu isim ve sıfatları üzerinedir. Tüm kalbinizle inanarak ve içtenlikle okuyunuz. Bu duayı vird olarak okuyabilirsiniz. Sabah ve akşam günde en az 2 defa okumalısınız.

Duaların Şahı Şahmeran Duası Uygulanışı:

İlk gün okumaya başlamadan evvel gecenin 3/4 lük kısmında 2 rekat hacet namazı kılınır ve hacet için niyet edilir. Diğer günlerin okumalarında, niyet akılda tutularak dua edilir. Tüm okumalara besmele ile başlanarak abdestli olarak okunulmalıdır.

Faziletleri ve Adetleri:

1- İşe girmek, iş sahibi olmak ya da bir iş başarmak için günde 7 defa olmak üzere 7 gün süreyle okunursa, biiznillah haceti yerine getirilir.
2- Kısmetinin açılmasını isteyen kişi, ikindi namazından sonra kıbleye dönük oturarak 21 kere okursa, Allah’ın izniyle kısmeti açılır.
3- Satılmayan mal için, ikindi namazından sonra kıbleye dönük oturarak 11 kere okursa, biiznillah o mal satılır.
4- Psikolojik rahatsızlıklar ve manevi hastalıklar için 21 gün boyunca günde 21 kere okunmalıdır.
5- Korku, panik atak ve depresif durumlar için keza 21 kere defa okunarak 21 gün boyunca devam edilmelidir. Özellikle sabah ve ikindi namazlarının akabinde kıbleye dönük oturarak okunulmalıdır.
6 – Evham, vesvese gibi durumlarda yine 21 gün boyunca günde 21 defa okunursa, biiznillah bu dertlerden okuyan kurtulur. Sabah ve ikindi namazlarından sonra kıbleye karşı oturarak okunulmalıdır.

Duaların Şahı Şahmeran Duası Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim
Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum
Allahu la ilahe illa huvel aliyul hakim
Allahu la ilahe illa huves semiul alim
Allahu la ilahe illa huver rahmanür rahim
Allahu la ilahe illa huvel vahidul ehad
Allahu la ilahe illa huvel ferdül varid
Allahu la İlahe illa huver raufur rahim
Allahu la ilahe illa huvel azizur rahim
Allahu la ilahe illa huvez zahirul batın
Allahu la ilahe illa huvel ehadus Samed
Allahu la ilahe illa huvel fettahul alim
Allahu la ilahe illa huvel azizul alim
Allahu la ilahe illa huvel hannanul mennanul deyyan
Allahu la ilahe illa huvel kadir’ul kahir
Allahu la ilahe illa huver rafiul alim
Allahu la ilahe illa huver rabbül arşil azim
Allahu la ilahe illa huvel melikul kuddüs
Allahu la ilahe illa huvel hamdul mübin.
Allahu la ilahe illa huvel baisul varis
Allahu la ilahe illa huvel esmaul hüsna
Huvel hayyu la ilahe illa huve fadiu muhlisine lehuddin
Subhane birahmetike ya erhammerrahimin
Velhamdu lillahi rabbil alemin.

Sitemizde yayımladığımız diğer faziletli duaları tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız sırlı duaları ve dahi diğer videoları kaçırmamak için kanalımıza lütfen BURADAN abone olmayı unutmayın. Teşekkürler!

Yüzünüzün Nurlanması İçin

Yüzünüzün Nurlanması İçin

Yüzünüzün güzelleşmesi, Yüzünüzün Nurlanması İçin aşağıdaki hikmetli isimleri 100 kere okuyun. Bunu okuyunca bir süre sonra yüzünüze nur gelir. Herkes baktıkça yüzünüze bakmak ister. Çok kere tecrübe edilmiş bir uygulamadır. Belirli bir okuma zamanı yoktur.

Okunacak İsimler:

“Yâ Nûr, Yâ Şekûr”

Sitemizde paylaştığımız diğer zikirleri tecrübe etmek için lütfen BURAYI tıklayın.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaştığımız sırlı zikir ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olun.

Yüzünüzün Nurlanması İçin

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: