Allah

Allah

AllahKendisinden başka ilah olmayan, her şeyin gerçek sahibi, yaratıcısı ve kendisinden başka ibadete layık olmayan mahlukatın tek mabudu… İnsanın, dünyanın, kainatın, görünen ve görünmeyen varlıkların tek yaratıcısı. Bu yüzden Allah ism-i Şerifi Esma’ül Hüsna’nın en üstünüdür. Bütün isimlerin özlü ve en önemlisidir. Zira Allah ismi bize bildirilen ve bildirilmeyen tüm isimleri kendi bünyesinde toplamaktadır. Bu isim ancak Allah’a özeldir; O’ndan başkasına asla takılamaz. Nasıl Kur’an-ı Kerim’in tüm manası Fatiha’da, Fatiha’nın manası da Besmele’de, Besmelenin manası da Be harfinde birleştiği gibi, Esmaül Hüsna’nın da özü de Lafza-i Celal içerisinde toplanmıştır. Ondaki özellik bambaşkadır. Nice evliyalar O’nun için aşk ile yanmışlardır. Bütün ilahi sırları cem eder. Yüce Mevla’nın bir şifresidir. İsm-i Azam bu sırrın içindedir. Bulup da yaşayana ne mutlu. Allah ismini canla başla okumamız, maddi ve manevi yönden bize sayısız kazancı olacaktır. Bundan zerre kadar şüphesi olan kendinden utansın.

Ebced Değeri ve Zikir Saati:
Ebced değeri ve zikir miktarı 66, zikir saati ise Güneştir.

Allah İsminin Havassı ve Faydaları:
İslam alimleri, Lafza-i Celal’in sayısız faydaları ve özelliklerinden bahsetmişlerdir. Bunların bir çoğu tecrübe edilerek nakledilmiştir. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

  • İmam-ı Gazali’ye göre, Cuma günü 1000 (bin) defa “Allah“ ismini zikreden kimse evliyalar arasına girer.
  • Cuma günü, sela ile Cuma namazı arasında 100 defa “ALLAH” diyen kimsenin istediği şey yerine gelir.
  • Her gün 1000 kere bu şerefli ismi zikreden kimse, manen terakki eder ve selim bir kalbe ulaşır.
  • Yüce Allah’ın bu toplayıcı ve şerefli ismi bir hastaya (200) kere okunsa, hastanın eceli gelmemişse şifaya kavuşur.
  • Her kim bu yüce ismin zikriyle meşgul olursa, kalbinde Allah sevgisinden başka her şey silinir. Gönlüne ilahi tecelliler ve nurlar dolar. İnsan, cin, hayvan gibi, hiç bir şerli ve zararlı varlık kendisine asla zarar veremez.
  • Bu ismi yazıp üzerinde taşıyan ve aynı zamanda zikreden kimse, çok soğuk havalarda bile soğukdan etkilenmez.
  • Hastalıklardan kurtulup şifa bulmak isteyen bir kişi, temiz bir kase içine (66) defa Lafza-i Celal’i yazıp yağmur ya da kaynak suyu ile bozarak hastaya içirilirse, hastanın eceli gelmemişse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.
  • Lafza-i Celal ile devamlı olarak Allah’ı zikreden kişi, ululuk, azamet ve saygı kazanır. Herkes ona sevgi, saygı duyar, hürmet ve ikram eder; önemli sözü dinlenip tutulan kimselerden olur.
  • Kim riyazetli bir şekilde 3, 5 ya da 7 gün oruç tutar ve bu bu maksatla az yer, az konuşur ve az uyursa, sonra da gece yarısından sonra her gece 66 defa Lafza-i Celal zikriyle meşgul olursa, Alla-u Teala ona bir Melek tayin eder. Bu Melek onu tüm kötülüklerden korur, hayırlı dünyevi istekleri için yardımcı kılınır.

Esmaül Hüsnalarla Dua 5

Esmaül Hüsnalarla Dua 5

Sen ki yeryüzünü insanlığa bir beşik eyledin. Düştüğümde beşikten yakınlığına al beni. Ahiretimi de mamur eyle ey Cemal Sahibi.

Sen ki dağları insanlar için hazineli direkler yaptın. Dağlarla sağlamlaştırdın yeryüzünü. İmanımı da şüphelerin istilasından koru. Sardılmaz iman sahibi eyle beni ey Kudret Sahibi.

Sen ki güneşi insanlar için bir lamba eyledin. Gündoğumları armağan ettin bana. Güneşi sessizce pencere önüme getirdin. Ufukları umudum eyledin. İmanın nurunu kalbimin üzerinden eksik etme ey Kerem Sahibi.

Esmaül Hüsnalarla Dua 5

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Yolundan çıkan herkes Senin ilmindedir. Ben bana mukayyet olamam. Savrulur, sapa yollara düşerim. Ayağım kayar, yüzümü kirletirim. Beni Sana gelen yollarda yürüt ey Alîm.

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Gürültüyle konuşan gökler Seni tesbih etmektedir. Melekler tatlı bir havf ile Seni kusur ve noksandan takdis etmektedir. Seni andığını bilince, gürültüler ahenge dönüşür. Seni takdis eden dudaklar güzelleşir, nefesler temizlenir. Seni anan, Seninle anılan bir kul eyle beni ey Kuddus.

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Rüzgarlar rahmetinin müjdecisi olarak esmektedir. Göğümü rahmet bulutlarıyla süslersin. Toprağıma elimin erişemediği yerlerden yağmur indirirsin. Rüzgarı alnıma rahmetinin dokunuşu gibi dokundurursun. Rahmetine kandır beni ey Rahman.

Esmaül Hüsnalarla Dua 4

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Kalbimde saklı en ince sızılar Senin ilmindedir. Ben kendimi duyamam. Vicdanımın sızısı kulağıma erişmez. Bana benden fayda dokunmaz. Sen kalbimi yakınlığınla doyur ey Alîm.

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Günahlarımın hepsi sana malum. Dilersen azab edersin, Senin kulunum. Beni senden koruyacak kimsem yok. Dilersen affedersin; Sen affetmeyi seversin, severek affedersin, affettiğini seversin. Affının haberiyle umutlandır beni ey Afüvv.

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Hakkımda şefaat etmek senin keremindir. Ben beni kurtaramam. Nefsim kötülüğü ister, israf ederim kendimi. Sen merhamet edersen başka. Şefaatinin muştusuyla sevindir beni ey Şefi’.

Göklerin düzeni Senin kudret elindedir. Beni gökkubbe altında aziz bir misafir diye ağırlarsın. Ben güneşi ufkuma çağıramam. Ne geceden gündüz çıkarabilirim, ne gündüzü geceye çevirebilirim. Beni nefsimin eline bırakma, elimi hayra eriştir ey Kadir.

Esmaül Hüsnalarla Dua 3

Esmaül Hüsnalarla Dua 2

Esmaül Hüsnalarla Dua 2

Hakk Senin söylediğindir. Güzellik senin yanındadır. Ben kendi gönlümü edemem. Kalbime teselli yetiştiremem. Sen beni ben iyi bilirsin ey Hakk.

Esmaül Hüsnalarla Dua 2

Hükümranlık Senin elindedir. İtibarım Sana aittir. Ben kendi haysiyetimi koruyamam. Senin dediğince olmakla güzelleşirim ancak. Sen beni benden kollarsın ey Hakim.

el-hakim

Murad ettiğini kimse geri çeviremez. Ben kendime sınır koyamam. Haddimi aşar, çizgileri geçerim. Beni Senin razı olduğun halde tut ey Kadir.

el-kadir

DMCA.com Protection Status

Esmaül Hüsnalarla Dua 1

Esmaül Hüsnalarla Dua 1

Sensin bana ölüm veren ve ölümden sonrası için ebedi hayat vaad eden. Ölüden diriyi çıkarırsın Sen. Demek ki ölümün de yüzüne bakarsın Sen. Gözden düştüğüm halde, beni ebedi alemin gözbebeği eyleyensin. Beni güzelce haşreyle ya Muhyi.

Esmaül Hüsnalarla Dua 1

Sensin bana sohbetiyle ünsiyet verip rahmetiyle yardım eden. Yabancılıklar kalktı, dost yüzünü gösterdi her şey. Sana itaat eden kardeşlerim bilirim taşı da ateşi de. Seni dost bildim, beni dostların arasına kabul eyle ey Enis.

DMCA.com Protection Status

Duaların Şahı Şahmeran Duası

Duaların Şahı Şahmeran Duası

Duaların Şahı Şahmeran DuasıŞahmeran Duası her kim tarafından her ne maksatla okunursa, dileği yerine getirilir. Bu duaya Şahmeran Duası denilmesinin nedeni de, duaların şahından gelmektedir. Duaların Şahı Şahmeran Duasını okuyanın kısmeti açılır, satılmayan malı satılır, ticarette başarılı olur ve psikolojik rahatsızlıklarla, evham ve vesveseden kurtulur. Her hangi bir helal niyet için okunulursa, okuyan kişinin haceti hemen yerine getirilir, isteğine kavuşur. Duaların Şahı Şahmeran Duasının tesiri çok büyüktür. Sayısız kere tecrübe edilmiştir. Çünkü bu duada Yüce Allah’ın azametli isimleri geçmektedir. Duanın terkibi Allah’ın bu isim ve sıfatları üzerinedir. Tüm kalbinizle inanarak ve içtenlikle okuyunuz. Bu duayı vird olarak okuyabilirsiniz. Sabah ve akşam günde en az 2 defa okumalısınız.

Duaların Şahı Şahmeran Duası Uygulanışı:
İlk gün okumaya başlamadan evvel gecenin 3/4 lük kısmında 2 rekat hacet namazı kılınır ve hacet için niyet edilir. Diğer günlerin okumalarında, niyet akılda tutularak dua edilir. Tüm okumalara besmele ile başlanarak abdestli olarak okunulmalıdır.

Faziletleri ve Adetleri:
1- İşe girmek, iş sahibi olmak ya da bir iş başarmak için günde 7 defa olmak üzere 7 gün süreyle okunursa, biiznillah haceti yerine getirilir.
2- Kısmetinin açılmasını isteyen kişi, ikindi namazından sonra kıbleye dönük oturarak 21 kere okursa, Allah’ın izniyle kısmeti açılır.
3- Satılmayan mal için, ikindi namazından sonra kıbleye dönük oturarak 11 kere okursa, biiznillah o mal satılır.
4- Psikolojik rahatsızlıklar ve manevi hastalıklar için 21 gün boyunca günde 21 kere okunmalıdır.
5- Korku, panik atak ve depresif durumlar için keza 21 kere defa okunarak 21 gün boyunca devam edilmelidir. Özellikle sabah ve ikindi namazlarının akabinde kıbleye dönük oturarak okunulmalıdır.
6 – Evham, vesvese gibi durumlarda yine 21 gün boyunca günde 21 defa okunursa, biiznillah bu dertlerden okuyan kurtulur. Sabah ve ikindi namazlarından sonra kıbleye karşı oturarak okunulmalıdır.

Duaların Şahı Şahmeran Duası Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum
Allahu la ilahe illa huvel aliyul hakim
Allahu la ilahe illa huves semiul alim
Allahu la ilahe illa huver rahmanür rahim
Allahu la ilahe illa huvel vahidul ehad
Allahu la ilahe illa huvel ferdül varid
Allahu la İlahe illa huver raufur rahim
Allahu la ilahe illa huvel azizur rahim
Allahu la ilahe illa huvez zahirul batın
Allahu la ilahe illa huvel ehadus Samed
Allahu la ilahe illa huvel fettahul alim
Allahu la ilahe illa huvel azizul alim
Allahu la ilahe illa huvel hannanul mennanul deyyan
Allahu la ilahe illa huvel kadir’ul kahir
Allahu la ilahe illa huver rafiul alim
Allahu la ilahe illa huver rabbül arşil azim
Allahu la ilahe illa huvel melikul kuddüs
Allahu la ilahe illa huvel hamdul mübin.
Allahu la ilahe illa huvel baisul varis
Allahu la ilahe illa huvel esmaul hüsna
Huvel hayyu la ilahe illa huve fadiu muhlisine lehuddin
Subhane birahmetike ya erhammerrahimin
Velhamdu lillahi rabbil alemin.

Yüzünüzün Nurlanması İçin

Yüzünüzün Nurlanması İçin

Yüzünüzün güzelleşmesi, Yüzünüzün Nurlanması İçin aşağıdaki hikmekli isimleri 100 kere okuyun. Bunu okuyunca bir süre sonra yüzünüze nur gelir. Herkes baktıkça yüzünüze bakmak ister. Çok kere tecrübe edilmiş bir uygulamadır.

Okunacak İsimler:
“Yâ Nûr, Yâ Şekûr”
Yüzünüzün Nurlanması İçin

Mucize Zülfikar Zikri

Mucize Zülfikar Zikri

Mucize Zülfikar ZikriSevgili Dostlarım,
MucizeDua olarak yine sizleri şaşırtmaya devam ediyoruz. İnternet tarihinde ilk defa bizden öğreneceğinizden emin olabilirsiniz. Çok kıymetli bir dostum Mucize Zülfikar Zikrini öğretmişti. Dostumun izniyle bu zikri sizlerle paylaşma zamanı geldi. Başka forumlarda yazılırsa itibar etmeyin. Çünkü onlar bizden kopyalamış olacak ve tecellisini bilemeyecekler. Sadece kopyala yapıştır yapmış olacaklar.
Zülfikar, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) tarafından Hz. Ali’ye verilmiştir. Bedir Savaşı sonra savaş ganimeti olarak Peygamberimiz kılıcı alır. Bir süre sonra Allah’ın Aslanı Hz. Ali’ye hediye eder. Uhud Muhaberesinde Hz. Ali Kureyş Kabilesinin önde gelen savaşçılarından 9 kişiyi bu kılıç ile öldürmüştür. Ve yine aynı savaşta, 70 yara alarak son ana kadar Peygamberimizi savunmuş, Cebrail A.S. da “Zülfikardan keskin kılıç, Ali’den yiğit yoktur” demiştir. Sadece bu sözlerdeki hikmeti bile anlayana ne mutlu.

Mucize Zülfikar Zikri Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim,
La feta illa Ali la seyfe illa Zulfekar, Ya Allah Ya Haliku Nur Muhammed, Nevvirni bi cahi Rasulullah, bi kuvvetillah, bin nurillah, Malikul Hakk Cebbarul Mütekebbir

Uygulanışı:
1- Zikre başlamak için 3 gün oruç tutunuz.
2- Oruçlu iken bu zikri ihlas ile dilinizden düşürmeyiniz.
3- Özel bir hacetiniz varsa, gece 2 rekat hacet namazı kılıp 333 kere kere bu zikri okuyunuz.
4- Oruç bittikten sonra, artık her farz namazının arkadasından 7 kere okuyunuz.

Faziletleri:
1- Büyüleri engeller, yapılmış büyüleri bozar.
2- Güç, kuvvet verir ve bağışıklık sisteminizi artırır.
3- Kaza ve belaları uzak eder.
4- Size kötü davrananlar husursuz olurlar.
5- Tıbbi ve tibbi olmayan tedaviler için.
6- Alacaklarınızı alırsınız.
7- Cinler size yaklaşamaz.
8- Vücudunuzu pamuk gibi hissedersiniz.
9- Zülfikarın bilinmeyen garip güçleri tecelli eder.
10- Ve daha fazlaları…
DMCA.com Protection Status

Esmalarla Enerjinizi Yükseltin

Esmalarla Enerjinizi Yükseltin

Esmalarla Enerjinizi YükseltinAllah-u Te’ala nın hikmetlerinin sonu olmadığını hepimiz biliyoruz. Gerek O’nun isimleri, gerekse Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerin, hatta harflerin sonsuz faydaları, mucizeleri var. Önemli olan, bu ilmi öğrenmek ve yerinde uygulamak. İşte, tam da bu noktada sizlere yeni bir metod öğreteceğim. Esma-ül Hüsnaların sayesinde, enerjinizi misliyle artırabileceksiniz. İşte size fırsat. Esmalarla enerjinizi yükseltin.
Bu uygulamayı 4 aşamada yapacağız.

1. Aşama:
Bir müsabakaya başlamadan önce, sporcular ısınma hareketleri yaparlar. Biz de önce ısınarak uygulamaya başlıyoruz. Aşağıdaki yazılanları lütfen sırasıyla yapın.

Nefesinizi tutarak 3 kere
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü

Nefesinizi tutarak 3 kere
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed

Nefesinizi tutarak 3 kere
Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh

Nefesinizi tutarak 3 kere
Ya Kayyum

Nefesinizi tutarak 3 kere
Ya Fettahu

Nefesinizi tutarak 3 kere
Allahu Ekber

Nefesinizi tutarak 3 kere
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

2. Aşama:
Bu aşamada enerjimizi yükselteceğiz. Bu uygulamada Besmeleden başlayarak, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh a kadar hiç nefes vermeden okuyunuz. Sonra nefes alıp tekrar aynı şekilde okuyunuz. Bunu 3 kere tekrarlamanız gerekmekte.

1 Kere Besmele
1 Kere Kelime-i Şehadet
1 Tevessül (Peygamber Efendimiz, Hz. Hızır A.S. ve Şeyh Muhyiddin ibn Arabi Hz.leri nin ruhlarına hediye eyledim diyeceksiniz)
1 Kere Estağfirullah
1 Kere Lâilâhe illâ Ente subhâneke innî kuntu minezzâlimîn
1 Kere Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh

3. Aşama:
Bu aşamada 1. aşamayı aynen tekrarlıyoruz. Böylelikle çalışmamızı kapatıyoruz

4. Aşama:
Bu aşama, zikrimizin son kilit aşaması. Nefes tutmanıza bu aşamada gerek yok. Yaptığımız uygulamarın etkisinin bizde kalması için yapılan kilit uygulamadır.

11 Kere Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Böylelikle enerji yükseltme zikrimiz tamamlanmış oluyor.
DMCA.com Protection Status