Nuru Kıyamet Salatı

Nuru Kıyamet Salatı

Değerli MucizeDua Takipçileri!
Nuru Kıyamet Salatı, bir taşın üzerinde kudret hattıyla yazılmış şekilde bulunmuştur ve Evliyaullah, bu salavata Kıyamet Nuru Salatı diye isimlendirmiştir. Böyle isimlendirimesinin sebebi ise, bu salavatı okuyan kimseye okuduğu o andan itibaren nur yağmuru başlar ve kıyamet günü o nur o kişiyi aydınlatacaktır.

Bir rivayete göre Gavz-ı Azam Abdulkadir Geylani hazretleri seyahatı sırasında bir dağın eteğinde sığınak gibi bir yerin kapısında bir yazı görür ve çok hoşuna gider. Mana aleminde bu yazının büyük bir salavat olduğunu anlar. İşte bu salavat da Kudretten taş üzerine yazılan Nuru Kıyamet Salatıdır. Bazı ariflerin beyanına göre, bu salavatın bir kere okunması ondörtbin salata muadildir.
Kısa bir vakitte Peygamber Efendimiz (SAV)’in ruhaniyyetine kavuşup, makamlardan makamlara ulaşmak isteyen bu mübarek salavat-ı şerifenin değerini bilmelidir.

Nuru Kıyamet Salatı Okunuşu:
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike Ve ma’deni esrârike Ve lisâni hüccetike Ve arusî memleketike Ve imâmi hazerâtike Ve tirâzi mülkike Ve hazâini rahmetike Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin Aynî a’yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.

Nuru Kıyamet Salatı Manası:
“ALLAH’ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (SAV)’e, nûrlarının denizine, sırlarının aslına (ma’denine), delilinin diline (lisanına), memleketinin (kâinâtın) bir tanesine (cihân civanına, gönül güzeline), Zâtının İmâmına, mülkünün nakışına (naz-niyâz), rahmetinin hazinesine, tevhidinle tadlanan şerîatının çekici yoluna salât-ü-selâm eyle! (Rahmetini ihsân et!) Vücûdun “ayn”i olan insan (tek, ilk, örnek, prototip) ve bütün mevcûdatın tümünün varlık sebebi, senin nûrunun (Nûrullah) ziyâsından, en önce nûr (Nûr-u Muhammed, Nûr-u Mîm) olarak mahlûkatının “A’yân”ına “ayn” olana, Senin yok olmayan hayatın devâmınca ve sonsuz bekan (ebedîlik) sürdükçe süren bir salâvâtı bâki kıl! Senin ilmin dışında bu salâvâtın sonu olmasın! Öyle bir salâvât ki Sen’i razı eden, O’nu razı eden ve o salâvât sebebiyle bizden razı olacağın bir salâvât (ulaşım imkanı) ihsân eyle! Ey Âlemlerin RABBi!”

Nuru Kıyamet Salatı

“Nuru Kıyamet Salatı” üzerine 3 yorum

  1. yukarıda en kısa surede peygamber efendimizin ruhaniyetine kavusma demişsiniz ruhaniyet nedir cevaplarsanız sevinirim

      1. Tekrar tekrar bu tadına doyulmaz paylaşımlar için teşekkür ederim.
        Lütfen arapça metinlerini ve özellikle kaynağı yazarmisiniz .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: