Kasemül Süleymani

Kasemül Süleymani

Son zamanlarda bizlere yöneltilen soruların başında, cinlere hükmetmek geliyor. Kasemül Süleymani, Hz. Süleyman tarafından okunan bir kasemdir. Cinler, Hz. Süleyman A.S.’a karşı geldiği zaman bu kasemi bir defa okurmuş. Okuduktan sonra cinler asla ona karşı gelemezmiş.
Kasemül Süleymani’yi bütün amellerde kullanabilirsiniz. Bu kasemin okuma adedi günde 21 defa olup, okurken de kündür, lüban amberi, dövülmüş cavi ve kizbere tütsüleri yakılır. Bu kaseme Zecri Süleymani de denir.

Kasemül Süleymani

Okunacak Kasem:

Bismillahil hayyül kayyümür rahmanirrahim. Rabbi Cibril ve Mikail ahin ahin ahin Ahiyyen Şerahiyyen Ahiyyen Hahiyyen Nemahiyyen edunayi esbaütin ali şeddayi Şelacasin Şelyekuşin Taltıkeşin Tatkelyuşin Mehluşehın Behmeşin Hemyuşin Yeşhişin Şenaheşin Mertatkeyuşin Nafehlemin Ğuyusen Nafğalasavesin ma a’zamü hazel kelamü ma a’zamü sultanillahi uhtirika men asa esma allahü binnaril mükadeti asikubihimür racifi vel fezeış şedidi ver rev-ıl azimi vel azabil elim.

DMCA.com Protection Status

Tican Daveti

Tican Daveti

Tican DavetiHavas uygulamalarında çoğu eşraf amelin ardından Tican Daveti okumuştur. Tican Daveti, yapılan uygulamanın süratini ve icabetini çabuklaştırır. Eğer bu davet dağlar üzerine okunsaydı, dağlar paramparça olurdu. Tican Davetinin, ruhani varlıkların kralı olan Seyyid Meytetarun’un tesbihi olduğu söylenir. Tican Daveti, kötülükleri def eder, iyilikleri kendine çeker. Belli bir okuma zamanı olmaksızın, her uygulamanın ardından okunulması gerekmektedir. Her uygulamanın ardından okuyamayacaksınız, en azından yatmadan evvel bir kere okunulması münasip görülmüştür. Çak faydasını gören kişiler vardır. Günde en az bir kere okursanız, biiznillah sizler de faydasını göreceksinizdir.

Okunacak Tican Daveti:

Allahümme Ya Dehmisan Dehleyleva İlahün Meytatarun. Ellezi anet lehül vucuhü ve haşeat lehül esvatü ve zellet lehüş şumuhul bazihat.
Allahümme Ya Nura Erışin Erğaşişin Erği Lağşunin Lağtunin. Ellezi zelle külle şeyin li kudretihi ve sultanihi.
Allahümme Ya Şebeyraşervin Eşmehin Eşfan Eşğun. Ellezi istidaet bi nurihi ehli semavatihi ve ardıhil hamidi li nurihi külle dıya-i ve behceti.
Allahümme Ya Melekuti Malihin Melehin Melihan Malihun. Ellezi melikü bi ızzetihi ve kahru bi ceberutihi veste’sertehüve ğalebe bi kuvvetihi fela şeye yukavimete.
Allahümme Ya Allamü Alimü Erğalin Erği Erğan Darğun Keznun Şemhin Şemhisan Meşlamun. Ellezi İnnema emruhu iza erade şeyen en yekule lehü kün feyekün. Fe sübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun.
DMCA.com Protection Status

İntikam Almak İçin

İntikam Almak İçin

Haksızlığa uğrayıp ta birinden İntikam Almak İçin aşağıdaki uygulamayı yapın. Sürekli yaptığımız uyarıyı yineleyelim. Gerçekten haksızlığa uğradığınızdan eminseniz uygulayın. Aksi halde, uygulama size bela olarak geri dönecektir. Bu uyarıyı yaptıktan sonra gelelim uygulamaya.

İntikam Almak İçin

İntikam Almak İçin Yapılacak Uygulama:

Leyahımin Leyalağvin Leyafürin Leyarüsin Leyaruğin Leyaruşin Leyaşelşin.
Bu 7 ismi, ayın ışığının az olduğu vakit okuyun.

Daha sonra şöyle deyin:
Ya ruhaniyyeti şürürül kameri intekimü min fülan elfülani.

Burada fülan elfülani yerine, kimden intikam almak istiyorsanız, o kişinin ismini anne adıyla birlikte söyleyin. Hiç şüpheniz olmasın, Allah-u Teala intikamınızı alacaktır.

Esmaül Hüsnalarla Dua 2

Esmaül Hüsnalarla Dua 2

Hakk Senin söylediğindir. Güzellik senin yanındadır. Ben kendi gönlümü edemem. Kalbime teselli yetiştiremem. Sen beni ben iyi bilirsin ey Hakk.

Esmaül Hüsnalarla Dua 2

Hükümranlık Senin elindedir. İtibarım Sana aittir. Ben kendi haysiyetimi koruyamam. Senin dediğince olmakla güzelleşirim ancak. Sen beni benden kollarsın ey Hakim.

el-hakim

Murad ettiğini kimse geri çeviremez. Ben kendime sınır koyamam. Haddimi aşar, çizgileri geçerim. Beni Senin razı olduğun halde tut ey Kadir.

el-kadir

DMCA.com Protection Status

Havas Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Havas Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Değerli Dostlarım! Havas uygulaması yaparken, uygulamanın başarılı olabilmesi için bazı şartlara riayet etmek gerekir. Esmalarla çalışma yaparken de bu kurallar geçerli. Aşağıda Havas Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler belirtildi.

1. Yapacağınız bir amelin kabulünden asla zaman şüphe etmeyin. Çünkü şüphe yapılan bir ameli bozar.

2. Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, tam sabır ve rabıta ile başlamış olduğunuz işin muvaffakiyetle neticelenmesine kadar devam ediniz.

3. Ne yapacağını ne okuduğunu veya üzerinde çalıştığınız bir işi hiç kimseye söylemeyin ve belli etmeyin. Uygulamayı tenha ve kimsenin görmediği bir yerde yapınız. Hiç kimseye de şöyle böyle yaptım yahutta şunları bunları yaparım demeyin!

4. Manevi yolda yükselmek ve başarıya ulaşmak takva ile olur. Haram yememek, helal yiyip içmek, giybetten kaçınmak ve gıybet etmemek, yalan söylememek, sıdka ve nasihata önem vermek, kötü gözle bakmamak, insanlara eziyet etmemek ve eziyete dayanmak, insanlara şevkat ve merhametle bakmak çok önemlidir

5. Yapacağınız bir ameli acele etmeden huzuru kalb ile yapın. Zihnizdeki bütün düşüncelerden (Aile, mal, sevinç, korku, üzüntü vb.) uzak olup, kuvvetinizi, himmetinizi, iradenizi ve arzunuzu bir noktada toplayın ki, muradınız hasıl olsun. Yaptığınız işi severek ve isteyerek yapın. Alelade baştan savma yapılan işlerden hayır gelmez.

6. Devamlı taharet üzere olmalı, bedenin, elbisen ve olduğun yer, hele hele kalbinizin temizliğine çok dikkat edin.

7. Bir kimseye muhabbet, celb, tefrik, taslit, irsali hatif, davet, hastayı iyileştirmek veya buna benzer ameller yapmak istediğiniz zaman o kişinin rengini, suretini, boyunun uzunluğu ve kısalığını yaşlı veya genç olduğunu teşhis edin. Şayet bunları bilmiyorsanız, o kişinin annesinin ismiyle yazarsın. Annesinin isminide bilmiyorsanız Havva olarak kabül eder ve yazarsınız. Teşhis isim vermekten daha tesirli olup, daha da tesirlisi teşhis ve isimleri beraber kullanmaktır.

8. Hayvan eti ve hayvandan çıkan süt, bal, yumurta ayrıca soğan, sarımsak veya bunlara benzer kokusu kötü olan gıdalar yemeyin. Midenizin boş ya da gereğinden fazla tıka basa tok olmaması lazımdır.

9. Yüce şeyleri sefil işler için alet etmeyin! Allah-u Teala’nın Ayetlerini kötü işlerde ve kötü niyetlerde kullanmayınız!

10. Yapılacak amelin gününü ve saatini iyi belirleyip, gezegenlerin özelliklerine göre yapın. Ayrıca amel günü menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25. günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut olan günlerde yapmayın! Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu günlerde, şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu (Her Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır.

11. Bir uygulama yaparken kıbleye doğru yönelerek okuyun veya yazın. Ayrıca yazının da çok güzel olması lazımdır. Yazılan vefk ise vefkin hane sırasına göre rakam veya harfleri yerine koymak, rakamları veya harfleri güzel yazmak ve vefkin hanelerini eşit olarak çizmek lazımdır.

12. Her amelden önce ve sonra mutlaka Peygamber Efendimiz’e Salavat-i Şerife getirin.

13. Her amelden önce İstihare yaparsanız, yapacağınız işte basiretli olursunuz.

14. Ruhanileri hakir ameller için kullanmak isterseniz, onlara hakaret etmiş ve aşağılamış olursunuz. Ruhaniler şeriata göre hareket ettiklerinden dolayı şüpheli olan hiçbir ameli yapmazlar. Onları şeriata aykırı olan işlerde sakın kullanmaya kalkmayın! Ayrıca istenen her haceti de Ruhanilere sormayın!

15. Ruhaniyetlere okuyacağınız azimetleri de çok iyi ezberlemeli ve okurken hiç kekelememelidir. Azimeti kitaptan ya da bilgisayardan okumak yeterli değildir. Çünkü kalbin yazı ile iştiğal olup, gerekli olan huşu’ gider. Bu da erkanların en gereklisi olan teveccühü ortadan kaldırır.

Havas Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Esmaül Hüsnalarla Dua 1

Esmaül Hüsnalarla Dua 1

Sensin bana ölüm veren ve ölümden sonrası için ebedi hayat vaad eden. Ölüden diriyi çıkarırsın Sen. Demek ki ölümün de yüzüne bakarsın Sen. Gözden düştüğüm halde, beni ebedi alemin gözbebeği eyleyensin. Beni güzelce haşreyle ya Muhyi.

Esmaül Hüsnalarla Dua 1

Sensin bana sohbetiyle ünsiyet verip rahmetiyle yardım eden. Yabancılıklar kalktı, dost yüzünü gösterdi her şey. Sana itaat eden kardeşlerim bilirim taşı da ateşi de. Seni dost bildim, beni dostların arasına kabul eyle ey Enis.

DMCA.com Protection Status

Eldeki Siğilleri Gidermek İçin

Eldeki Siğilleri Gidermek İçin

Eldeki Siğilleri Gidermek İçinDaha önce de vücuttaki Eldeki Siğilleri Gidermek İçin bazı rukye uygulamaları paylaştık. Mail atan dostlarımızın olumlu dönüş yapmaları bizleri çok sevindirdi. Ne mutlu birilerine faydamız dokunuyorsa. Bizler sadece vesileyiz. Şifa, Şafi olan olan Allah’tandır.
Bu olumlu gelişmenin bizi sevindirmesine istinaden, eldeki siğilleri gidermek için başka bir uygulama paylaşmak istiyoruz. Bu uygulamaya başlamadan evvel, bir Fatiha ve üç İhlas Suresi okuyup, Hz. Adem’den Peygamber Efendimiz’e kadar gelmiş geçmiş tüm nebilere, evliyalara, sahabelere ve şehitlere sevabını bağışlayın. Sonra bir baş kuru soğan alıp ortadan ikiye kesin ve üzerine bolca tuz ekip iyice sulandırın. Soğanın üzerine Besmele ile birlikte 11’er kere Tebbet ve Fil surelerini okuyup, soğana üfleyin. Daha sonra Besmele ve Salavat okuyarak siğillerin üzerine sürünüz. Bu çok kere tecrübe edilerek başarıya ulaşılan bir formüldür. Bir an bile şüpheniz olmasın.

İnsanlar Arasında Kabul Görmek İçin

İnsanlar Arasında Kabul Görmek İçin

İnsanlar Arasında Kabul Görmek İçin aşağıdaki duayı okuyunuz. Bu duayı okuyan kimse, insanlar arasında heybetli görünür, insanlar ona itaat eder ve yine insanlar arasında hüsnü kabul görür. Bu dauanın diğer faydaları ise; bu duayı okuyan kimseyi Allah-u Teala cismani ve nefsani afetlerden korur.

İnsanlar Arasında Kabul Görmek İçin Okunacak Dua:
İnsanlar Arasında Kabul Görmek İçin

Okunuşu:

Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih

Keremül Usül Salavatı

Keremül Usül Salavatı

Peygamber Efendimiz’in sevgisini kazanmak için Keremül Usül Salavatı fazlasıyla okunulmalıdır. Bu salavatın fazileti cidden çok büyüktür.

Keremül Usül Salavatı Arapçası:
Keremül Usül Salavatı

Keremül Usül Salavatı Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin kerimil abai vel ümmehat

Raufü Rahim Sığası

Raufü Rahim Sığası

Raufü Rahim Sığası, en üstün salevatlardan biridir. Ne kadar çok okursanız o kadar çok faydalıdır. O halde çokça okuyalım kardeşlerim. Bu salevatta, “Her hadis ve yaratılanların sayısınca” denilmiştir. Allah’ın yarattıkların ne kadar fazla olduğu malumunuz. Hal böyleyken bunun da fazileti burada ortaya çıkıyor.

Raufü Rahim Sığası Arapçası:
Raufü Rahim Sığası

Raufü Rahim Sığası Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinir raufir rahimi zil hulukil azimi ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi fi külli lehzatin adede külli hadisin ve kadim.

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: