Sebep Kapılarını Açan Dua

Sebep Kapılarını Açan Dua

Kimin çok önemli bir haceti varsa ve ona ulaşmak için bir sebep bulamazsa, aşağıdaki uygulamayı yapsın. Sebep kapılarını açan dua çok kıymetlidir. Bu duayı okuyan kişiyi Allah darlıktan, yokluktan kurtarır ve tüm sebep kapılarını biiznillah açar.

Yapılacak Uygulama:

170 defa Ayetel Kürsi okunduktan sonra
3000 defa Ya Kafi Ya Ğani Ya Fettah Ya Rezzak okunulacak.

Sebep Kapılarını Açan Dua
DMCA.com Protection Status

Tecrübe Edilmiş Çok Etkili Hacet Duası

Tecrübe Edilmiş Çok Etkili Hacet Duası

Tecrübe Edilmiş Çok Etkili Hacet DuasıBaşlıkta da okuduğunuz gibi, tecrübe edilmiş çok etkili hacet duası paylaşıyoruz. Çok etkili olması, Ayet-i Kerime’nin azametinden geliyor. Fetih Suresi’nin 1. Ayet-i Kerimesin’den bahsediyorum. Bu sure başlı başına tüm kilitleri açar, düğümleri çözer. Ama bu sureninde bir kilit noktası var. O da birinci ayeti.

Tecrübe Edilmiş Çok Etkili Hacet Duası Uygulanışı:
Önce Allah rızasını gözeterek, cuma sabah namazının akabinde 2 rekat namaz kılınır ve namazın ardından 7 istiğfar, 7 salavat okunur ve niyet her ne ise ona niyet edilir ve 9999 defa fetih suresinin 1. ayeti celilesi 7 gün içerisinde okunur. Hacetinizin olmasına engel olan şeyler, bu okuma vasıtasıyla da kalkmış olur. Helal olan ve sizin için hayırlı sonuçlanacak her uygulamada şimşek gibi hacetiniz Allah’ın Şanı ve Yüceliğiyle kabul görür. Lütfen bu duayı tüm sosyal medyalarda aşağıdaki Bunu Paylaş butonundan paylaşarak, sizler de sevaba vesile olunuz.

Okunacak Ayet-i Celile:
İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

Anlamı:
Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

Helal Muradının Olması İçin

Helal Muradının Olması İçin

Helal muradının olması için, aşağıdaki duayı gecede 1000 defa 3 gece boyunca oku. Allah’ın izniyle muradın tez zamanda gerçekleşecektir. Bu duayı tüm sevdiklerinize öğretin. Allah dualarımızı kabul eylesin. Amin!

Helal Muradının Olması İçin Okunacak Dua:
Bismillahirrahmanirrahim.
Selamun kavlem mir rabbir rahim. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahıreti haseneten ve kına azaben nar.

Helal Muradının Olması İçin

Duaların Şahı Şahmeran Duası

Duaların Şahı Şahmeran Duası

Duaların Şahı Şahmeran DuasıŞahmeran Duası her kim tarafından her ne maksatla okunursa, dileği yerine getirilir. Bu duaya Şahmeran Duası denilmesinin nedeni de, duaların şahından gelmektedir. Duaların Şahı Şahmeran Duasını okuyanın kısmeti açılır, satılmayan malı satılır, ticarette başarılı olur ve psikolojik rahatsızlıklarla, evham ve vesveseden kurtulur. Her hangi bir helal niyet için okunulursa, okuyan kişinin haceti hemen yerine getirilir, isteğine kavuşur. Duaların Şahı Şahmeran Duasının tesiri çok büyüktür. Sayısız kere tecrübe edilmiştir. Çünkü bu duada Yüce Allah’ın azametli isimleri geçmektedir. Duanın terkibi Allah’ın bu isim ve sıfatları üzerinedir. Tüm kalbinizle inanarak ve içtenlikle okuyunuz. Bu duayı vird olarak okuyabilirsiniz. Sabah ve akşam günde en az 2 defa okumalısınız.

Duaların Şahı Şahmeran Duası Uygulanışı:
İlk gün okumaya başlamadan evvel gecenin 3/4 lük kısmında 2 rekat hacet namazı kılınır ve hacet için niyet edilir. Diğer günlerin okumalarında, niyet akılda tutularak dua edilir. Tüm okumalara besmele ile başlanarak abdestli olarak okunulmalıdır.

Faziletleri ve Adetleri:
1- İşe girmek, iş sahibi olmak ya da bir iş başarmak için günde 7 defa olmak üzere 7 gün süreyle okunursa, biiznillah haceti yerine getirilir.
2- Kısmetinin açılmasını isteyen kişi, ikindi namazından sonra kıbleye dönük oturarak 21 kere okursa, Allah’ın izniyle kısmeti açılır.
3- Satılmayan mal için, ikindi namazından sonra kıbleye dönük oturarak 11 kere okursa, biiznillah o mal satılır.
4- Psikolojik rahatsızlıklar ve manevi hastalıklar için 21 gün boyunca günde 21 kere okunmalıdır.
5- Korku, panik atak ve depresif durumlar için keza 21 kere defa okunarak 21 gün boyunca devam edilmelidir. Özellikle sabah ve ikindi namazlarının akabinde kıbleye dönük oturarak okunulmalıdır.
6 – Evham, vesvese gibi durumlarda yine 21 gün boyunca günde 21 defa okunursa, biiznillah bu dertlerden okuyan kurtulur. Sabah ve ikindi namazlarından sonra kıbleye karşı oturarak okunulmalıdır.

Duaların Şahı Şahmeran Duası Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum
Allahu la ilahe illa huvel aliyul hakim
Allahu la ilahe illa huves semiul alim
Allahu la ilahe illa huver rahmanür rahim
Allahu la ilahe illa huvel vahidul ehad
Allahu la ilahe illa huvel ferdül varid
Allahu la İlahe illa huver raufur rahim
Allahu la ilahe illa huvel azizur rahim
Allahu la ilahe illa huvez zahirul batın
Allahu la ilahe illa huvel ehadus Samed
Allahu la ilahe illa huvel hettahul alim
Allahu la ilahe illa huvel azizul alim
Allahu la ilahe illa huvel hannanul mennanul deyyan
Allahu la ilahe illa huvel kadir’ul kahir
Allahu la ilahe illa huver rafiul alim
Allahu la ilahe illa huver rabbül arşil azim
Allahu la ilahe illa huvel melikul kuddüs
Allahu la ilahe illa huvel hamdul mübin.
Allahu la ilahe illa huvel baisul varis
Allahu la ilahe illa huvel esmaul hüsna
Huvel hayyu la ilahe illa huve fadiu muhlisine lehuddin
Subhane birahmetike ya erhammerrahimin
Velhamdu lillahi rabbil alemin.

11 Adım Duası

11 Adım Duası

Şeyh İsmail ibni Muhammed Said el Kadri’nin beyanına göre; tasavvufa itikadı olan birinin mühim bir sıkıntısı olup ondan kurtulmak istiyorsa pazartesiyi salıya bağlayan bir gece yatsı namazına mütakiben veya seher vaktinde 2 rekat namaz kılar.
Fatiha’dan sonra her rekatta 11 İhlas okur selam verdikten sonra Allah-u Teala’ya hacet secdesi yaparak muradını ister, sonra başını kaldırıp Peygamber Efensimiz (SAV)’e 11 salavat okur. Sonra ayağa kalkıp Irak tarafına doğru (İstanbul’a göre 20-25 derecelik bir açıyla kıblenin soluna doğru) 11 adım atar.

1. Adımda: “Ya Şeyh Muhyiddin!” der,
2. Adımda: “Ya Seyyid Muhyiddin!” der,
3. Adımda: “Ya Mevlana Muhyiddin!” der,
4. Adımda: “Ya Mahdum Muhyiddin!” der,
5. Adımda: “Ya Derviş Muhyiddin!” der,
6. Adımda: “Ya Hace Muhyiddin!” der,
7. Adımda: “Ya Sultan Muhyiddin!” der,
8. Adımda: “Ya Şah Muhyiddin!” der,
9. Adımda: “Ya Ğavs Muhyiddin!” der,
10. Adımda: “Ya Kutb Muhyiddin!” der,
11. Adımda: “Ya Seyyides Sadat Abdülkadir Muhyiddin!” der.

Daha sonra:
Ya Ubeydellah! Eğısni biiznillah! Ya Şeyhas Sakaleyn! Eğısni vem dudni fi kadai havaici

Manası:
Ey Allah’ın kulcağızı! Allah’ın izniyle bana yardım et. Ey insanların ve cinlerin şeyhi! İsteklerimin yerine gelmesi hususunda Allah’ın izniyle bana yardımcı ol!

der ve sonra şu duayı 3 kere okur.

Okunacak 11 Adım Duası:
Allahümme lekel küllü ve bikel küllü minkel küllü ve ileykel küllü ve entel küllü ve küllü kül, birahmetike ya erhamerrahımin, ve sallallahu teala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbhi ve sellem

11 Adım Duası Manası:
Ey Allah! Her şey sana aittir, her şey Sendendir, her şey sonunda Sana varacaktır, her şeyin ve her bir şeyin her şeyi ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle duamızı kabul eyle! Allah-u Teala Efendimiz Muhammed’e Ehl-, Beyt’ine ve sahabesine salat-ü selam eylesin. Amin!

Bu 11 Adım Duasının diğer bir adı da, Abdülkadir Geylani İstiğasesidir. Kuvvetli, tesirli istiğaseler arasındadır. Helal istekleriniz haricinde yaparsanız, isteğiniz size bela olarak dönebilir dikkatli olun. O yüzden aşk meşk gibi konular için bunu yapmayın.
11 Adım Duası DMCA.com Protection Status

Denenmiş Çok Etkili Hacet Duası

Denenmiş Çok Etkili Hacet Duası

Değerli Dostlarım!
Sizlere muhteşem denenmiş çok etkili hacet duası öğretmek istiyorum. Çok kişi bu terkipten faydalandı. Sizler de faydasını görürsünüz biiznillah. Haram istekleriniz olmadığı sürece, kabulü garanti bir hacet duasıdır. Her derde deva desek abartmış olmayız. Tam bir itikat ile yapıldığında bıçak gibi etkisini gösterir. Haram isteklere okursanız, bela olarak kendinize geri dönecektir. O yüzden isteğiniz konusunda dikkatli olun.

Uygulanışı:
786 kere Besmele-i Şerif okuyunuz
613 defa da Yasin Suresi 58. Ayet-i Kerimesini
(Selamun kavlem mir rabbir rahim)
Denenmiş Çok Etkili Hacet Duası

Fatihai Şerif Daveti

Fatihai Şerif Daveti

Fatihai Şerif DavetiDeğerli Dostlarım!
Daha önceleri Fatiha-i Şerif Hüddamının davetinin nasıl olduğu bahsetmiştik. Hüddam davetleri tehlikeli olduğu için sayıları tam olarak vermedik. Bu sefer Fatihai Şerif Davetini sizinle paylaşacağım. Bu bir hüddam daveti değildir. Öyle olsa, zaten sayıları yine vermezdik.
Kim gerek dünyevi, gerek ahiret için bir isteği olursa, Fatiha-i Şerif duasına devam ederse Allah’ın izniyle dileği yerine gelir. Çok etkili bir uygulamadır. Tesiri defalarca tecrübe edilmiştir. Tam bir itikat ile okunulması gerekmektedir. Bunun için Pazar gününden itibaren başlanılmak üzere sabah namazlarının akabinden aşadakiler sayılarınca okunur.

Fatiha-i Şerif Daveti Uygulanışı:
Pazar Sabah Namazından Sonra –> Elhamdülillahil rabbil alemin dedikten sonra 1071 defa ya Fettah okunur
Pazartesi Sabah Namazından Sonra –> İyyake na’büdü ve iyyake nestain dedikten sonra 873 defa ya Latif okunur
Salı Sabah Namazından Sonra –> Ğayril mağdubi aleyhim veled dallin dedikten sonra 4390 defa ya Aziz okunur
Çarşamba Sabah Namazından Sonra –> Maliki yevmiddin dedikten sonra 793 defa ya Müteal okunur
Perşembe Sabah Namazından Sonra –> İhdinas sıratal müstakim, sıratallezine enamte aleyhim dedikten sonra 2115 defa ya Ğaniyy okunur
Cuma Sabah Namazından Sonra –> Errahmanirrahim dedikten sonra 87 defa ya Nur okunur.
DMCA.com Protection Status

Mühim Bir Hacet Namazı

Mühim Bir Hacet Namazı

Abdullah ibni Ebi Evfa Radıyallau Anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulallah (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
Her kimin Allah-u Teala’dan yahut Ademoğullarının herhangi birinden bir haceti olursa, önce güzelce abdest aldın, sonra iki rekat namaz kılsın ardından da:

Elhamdülillahi rabbil alemin, vessalatü vessalamü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaın

diyerek Allah-u Teala’ya hamdü sena etsin ve Nebi (SAV)’e de salevat getirsin. Daha sonra bu duayı okusun.

Mühim Bir Hacet Namazı

La ilahe illallahul halimul kerim, subhanellahi rabbil arşil azim, elhamdülillahi rabbil alemin, eseluke mucibati rahmetike ve azaime meğfiratike vel ğanimete min külli birrin ves selamete min külli ism, la tede’ li zenben illa ğafertehu vela hemmen illa ferrectehü vela haceten hiye leke ridan illa kadaytehü ya erhamerrahımin.

Anlamı:
O çok sabaırlı ve lütufkar olan Allah-u Teala’dan baska hiçbir ilah yoktur, O büyük Arş’ın Rabbi olan Allah-u Teala’yı noksan sıfatlardan tenzih ederim, bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala’ya mahsustur.
Ben Senden; rahmetini kazandıran ve tam manada mağfiretini hak ettiren şeyler isterim. Her iyilikten ganimeti ve her günahtan da kurtulmayı istiyorum.
Ey acıyanların en merhametlisi! Benim için bağışlamadığın hiçbir günah, feraha çıkartmadığın hiçbir dert ve razı olup da gerçekleştirmediğin hiçbir hacet bırakma.

Böyle yapıldıktan sonra dünya ve ahiret işlerinden ne murad ediliyorsa onu Allah-u Teala’dan isterse, hiç şüphesiz o iş takdir edilir.
DMCA.com Protection Status

Dertlere Deva Ayetel Kürsi Terkibi

Dertlere Deva Ayetel Kürsi Terkibi

Kıymetli MucizeDua Müdavimleri!
Helal istekleriniz için muhteşem bir Ayetel Kürsi okunuşu öğreteceğim. Bu öyle bir dertlere deva ayetel kürsi terkibidir ki, her derde deva, her hastalığa şifa, her isteğe kafi, her dileğe yeter. Bu uygulama asla kötülük ya da helal olmayan şeyler için yapılmamalıdır. Yoksa manevi ceza olarak okuyana geri döner. Helal olmayanları saymama gerek yok sanıyorum.

Dertlere Deva Ayetel Kürsi Terkibinin Uygulanışı
Okumaları gece saat 23:00’dan sabah namazına kadar bitirmeniz gerekiyor. Vereceğim sayılar adedince 7 gün boyunca Ayetel Kürsi okunacak. Okurken temiz kıyafetler giyilmeli, abdestli olunmalı ve kıbleye doğru oturarak yalnız bir ortamda tamamen niyetinize yoğunlaşarak okumanız gerekmektedir. Tüm şartları yerine getirerek 7 gün okuduktan sonra 7. günün sonunda Allah’ın izniyle muradın hasıl olacaktır.
1. Gün 50 adet Ayetel Kürsi
2. Gün 170 adet Ayetel Kürsi
3. Gün 220 adet Ayetel Kürsi
4. Gün 313 adet Ayetel Kürsi
5. Gün 50 adet Ayetel Kürsi
6. Gün 170 adet Ayetel Kürsi
7. Gün 313 adet Ayetel Kürsi
Dertlere Deva Ayetel Kürsi Terkibi
DMCA.com Protection Status

Denenmiş Tesirli Hacet Duası

Denenmiş Tesirli Hacet Duası

Denenmiş Tesirli Hacet DuasıSevgili Dostlar!
Dualar haddizatında denenmezler. Sadece tecrübe edilirler. Ama başlığı böyle koyma gereği gördük, zira bu dua gerçekten çok kıymetli bir hazinedir. Bu hazineyi, iyi ve yerinde kullanmak gerek. Kimi dostlar haram için dua ediyorlar ve sonra duam kabul olmadı diyorlar. Kimileri de harama dua ettiklerini bilmediklerı halde, “Benim hacetim haram değildi” diyorlar. Helale dua ettikten sonra bu dua keskin kılıçlardan bir tanesidir.
Uygulanışı:
Evvela 3 defa Fatiha-Şerif ve 3 defa da İhlas okuyup, sevaplarını Peygamber Efendimiz (SAV)’e, ailesine ve ashabına, Hızır ve İlyas (A.S)’lara, ayrıca içinde bulunduğunuz şehrin şehitlerine, evliyalarına ve kutuplarına bağışlanır. Daha sonra aşağıdaki ayetleri 500 kere okuyunuz. Sonra da her kim, Allah’tan ne isterse istesin yine onun emri ve izniyle isteği yerine gelir.
Okunacak Vird:
Bismillahirrrahmanirrahim.
İnne Rabbi karibun mücib.
İnne Rabbi latifun lima yeşa.
İnne Rabbi lesemiu’d-dua.
İnne Rabbi leğaniyyün kerim.
İnne Rabbi rahimun vedud.