İnşirah Suresinin Hüddam Daveti

İnşirah Suresinin Hüddam DavetiDeğerli dostlarım,
Hüddam daveti nedir? Hüddam daveti nasıl yapılır? Hadim nasıl çağrılır? Hüddam nasıl elde edilir? Hadim nasıl elde edilir? gibi sıkça sorular almaktayız. Bu davetlerin çoğu zor uygulamalardır ve başlanıldığı zaman yarım bırakılması da tavsiye edilmez. İşin ehli olmadığı sürece kimsenin bunlara yeltenmesi de kesinlikle önerilmez. Ama tüm bunlara rağmen uygulamak isteyen kardeşlerimiz var. Aslına bakarsanız zor ama bir o kadar da en etkili uygulamalardan biridir bu tür davetler. Zira direkt hüddam ile muhatap oluyorsunuz. Mümkün olduğu kadar bu davetlerin asla bir oyun olmadığını her yazımızda hatırlatıyor ve hatırlatmaya da devam edeceğiz. Bu sebepten dolayı, lütfen gerçekten uygulamanın sonuna kadar devam ettirebilecekseniz başlayınız. Uygulamada muvaffak olabilmeniz için kesinlikle zerre kadar korkmamanız gerekmektedir. İçinizde zerre kadar korku ya da şüphe varsa, boşuna vaktinizi hiç harcamayın.

İnşirah Suresinin Hüddam Daveti Nasıl Yapılır

Sizlere İnşirah Suresi’nin hüddam daveti nasıl yapılır bu konu hakkında bilgilendirmek istiyoruz. İnşirah Suresi, Mekke döneminde inmiş 8 ayetli, nice sırlara sahip bir suredir. Bu surenin bir çok faydaları bulunmaktadır. Bunları başka yazımızda yine ele alacağız. Pazartesi günü sabah namazını kıldıktan sonra yerinizden hiç kalkmadan 1 kere Fatiha ve 3 kere İhlas Suresini okuyun. Hasıl olan sevabı, başta Peygamber Efendimiz (SAV) olmak üzere gelmiş geçmiş tüm peygamber ve evliyaların ruhlarına hediye edin. Daha sonra ara vermeden güneş doğuncaya kadar herhangi bir salavatı şerifi okumaya devam edin. Güneş doğarken Yasin Suresi’ni okumaya başlayın ve 7 kere okuyunuz. Okuma esnasında her Mübin kelimesine gelince 7 kere aşağıdaki İnşirah Suresi’nin davetini okuyunuz. Tüm okuma işlemi bittikten sonra Peygamber Efendimiz (SAV)’e 2000 kere salavat-ı şerife okuyunuz. Bu uygulamayı 7 gün aynı yerde ve aynı zamanlarda tekrar ediniz.
7. günün sonunda bir hüddam belirir ve o artık sizin dostunuz olur. Bu uygulamayı aralıksız 41 gün devam ettirirseniz çok acayip sırlara ve ilimlere vakıf olursunuz. Tüm hayır kapıları sizlere açılır, her bir taraftan sizlere maddi kazançlar sağlanır, düşmanlarınız rezil olur. Bu öyle bir uygulamadır ki, kim bunu ihlas ve samimiyetle yaparsa tüm acayiplikler ona beyan olur. 41 gün dolmadan yaşanan gariplikleri zaten ister istemez fark edeceksinizdir.

Okunulacak İnşirah Suresi Hüddam Daveti

Bismillahirrahmanirrahim allahümme inni es-elüke bi sureti elemneşrah leke sadrak en teşraha sadri bil ismillezi şerahte bihi sadra nebiyyike muhammedin sallallahu aleyhi vesellem ya selamu ya mü’minu ya müheyminu ya allahu ya allahu ya allah bi hakki seyyidina muhammedinillezi hatabetehü bi kavlike veveda’na anke vizrak ya allahu ya allahu ya allah es-elüke bi kelamikel kadim venebiyyikel kerim vebi ismikel azimil azam ve habibikel ikram men enzelte aleyhi ellezi enkada zahrak ve es-elüke

ya allahu ya allahu ya allah ya zahiru ya batinu lem yahfa aleyke hali ve ta’lemu ma cera ileyye ya men ya’lemu vela a’lem ve ente allamul guyub ya men lehü tüdrikühül ebsar ya habiru ya basir ya allahu ihfazni ve ahrusni ve ihfini an ebsarizzalimin ve ikfini şerral makirine vel hasidine vel bagin vel mu’ridine vel hainin ve ikfini şerra halkike ecmain ya maliki yevmiddin iyyake na’budu ve iyyake nestein ya allahu ya allahu ya allah es-elüke bi ismikellezi refa’te bihi kadra abdike ve nebiyyike ve rasulike ve habibike muhammedin sallallahu teala aleyhi vesellem hulasatu rusulike ve hassatu enbiyaike ve eirefü halkike ecmain

fela tüzkeru illa ve yuzkeru maake ve enzelte aleyhi mazhari ni’metike ve refa’na leke zikrak ya allahu ya allahu ya allah ya rafiu irfa’ni ala makami men tuhibbuhu vensurni ala a’da-i ve akhirhüm bi kahrike ya kahhar vensurni ya nasıral mü’minin alel kafirin vezkurni bizikrikezzakirin veveffikni lima tuhibbu ve terdal ahbabike ve evliyaike vec-alni minellezine yezkurunellahe kıyamen ve ku-uden ve ala cunubihim sübhaneke la ilahe illa ente inni küntü minezzalimin sübhaneke fekina azabennar bi hürmeti seyyidil murselin ellezi enzelte aleyhi feinne ma-al usri yusran inne ma-al usri yusra

ya allahu efric hemmi vekşif kerbi ve dıykive usri ve gammi vec-al li min külli hemmin ve gammin ve diykin ve kerbin ve hüznin ve usrin ferecen ve mahracen ve ila külli hayrin sebilen bi hürmeti muhammedin efdalül kainati ve seyyidü ehlül ardi vessemavat ellezi enzelte aleyhi fi hazihil ayati fe iza feragte fensab ve ila rabbike fergab es-elüke bi seyyidina muhammedin ve bi ihvanihil enbiya-i vel murselin ve bil melaiketül mukarrabin vessahabeti ecmain ve bi zürryyetihi ve etbaihi ve tabi uttabi-in ve bi sairi ibadikessalihin ya allahu ya allahu ya allah küffe anni ebsarizzalimin ve ikfini şerra halkike ecmain

ve entüsahhirali kulube ibadike ecmain ya allahu ya müyessirul muradat ve kadiyel hacat ya gafiruzzellat ve mücibüdda-avat ya allahu ya allahu ya allah ya men yekulu lişşey-i kün feyekün sahhirli ruhaniyyete hazihissuratişşerifeti fi celbirrızki ileyye ve atful kulubi ledeyye ve enterzukanil misari ve tedfeu annil madarri ya allahu ya allahu ya allah ya hafiizu ya hafiizu ya hafiiz ya hafizu ya hafizu ya hafiz ihfazni min külli süin ya latif ya latifu ya latif iltaf bi bilutfikel hafiyyü ya hafiyyel eltaf neccini ve ecirni mimma ehafü ya vedudu ya vedudu ya vedud ya zel-arşil mecid ya fa’alu lima yürid hannin aleyye külle kalbin kasin ve sahhirli el kulub ya allamul guyub hatta yüveddüni ve yeti-uni ve yuhibbuni hubben şediden ya vedüdü ya vedüdü ya vedüd ve reddidli el kulube inneke ala külli şey-in kadir

yani’mel mevla ve ni’mennasir unsurni vecbur kalbiyel meksuri ya azizü ya azizü ya aziz ya gafuru ya gafuru ya gafur ya karibü ya karibü ya karib ya mücibü ya mücibü ya mücib ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya kayyumu ya kayumu ya kayyum ihyi kalbi bi nuri magfiretike ya mübdi ya mübdi ya mübdi ya muidü ya muidü ya muid ya muhyi ya muhyi ya muhyi ya mümitü ya mümitü ya mümit ya baisü ya baisü ya bais ib-as li ceyşe nasrike vensurni ala a’dai ya şehidü ya şehidü ya şehid işhedni nura cemalike ve elbisni libasettakva vel izzü vel cahi vel heybeti vel celali ya zel celali vel ikram ya zel arşil mecid ya fa’alu lima yurid ya zettavli vel batşişşedid

es-elüke bi izzetike ve bi kenfike ve birüknikellezi la yuramu vebi aynikelleti la tenamu ve bi nuri vechikellezi la yudamu ve bimelaiketikel kiram ve bima vesia kürsiyyüke min celalike ve cemalike ve behaike ellezi mele-el kevni nuran ve es-elüke bi kudretikelleti kaderte biha ala sairi mahlukatike ve birahmetikelleti vesiat külle şey-in

ya rahmaneddünya vel ahiretü ve rahimehüma irhamni rahmeten vasiaten li ihtaci bi sebebiherrahmeti gayrike ve agnini bi fadlike ammen sivake ya ganiyyü ya ganiyyü ya ganiyy ya mugni ya mugni ya mugni entel ganiyyü anil halki vel mugni licemi-ihim fehüm muhtacune ila sahati cudike ve fadlike ve yercüne afvike ve magfiretike ve ataike ve hilmike ve keremike ve rahmetike ya kerimü ya kerimü ya kerim ya rahimü irhamni min zamani haza ve enva-il fiteni ve afini min cemi-il miheni ya hannanu ya mennanu fema li sivake mu’ti fe-eta lehü vela mugni femtegini bihi anke vela li havle vela kuvvete illa bike la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin ve ente erhamurrahimin ya hayyu ya kayyum birahmetike estegiysü egisni bi giyasin minke ya gıyasel müstegisin ya ekremül ekremin veya ilahel alemin

iyyake na’buudu ve iyyake nestein ala umuruddünya veddin allahümme ya malki yevmiddin la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve eslihli şani küllehü ya muslihassalihin allahümme inni es-elüke bikülli mahsusin leke vebikülli hususiyyetin hiye leke ve bihakki cudikel fayyadi ala mahlukatike en tecude ve tükerrimü aleyye birızkin halalin tayyibin vasi-in tugni bihi fakri ve tecburu bihi kesri vakta’ni an sivake

vakta’ anni külle kati-in yaktauni anke ve evsılni bima yusiluni ileyke ve eslih li hali ve şani ya muslihal ahvali havvil ahli ila ahseni halin verzukni essa’de vel ikbali vel emne vel emani fiddini veddünya vel ahiretü vahfazni fi dini ve islami ve ehli ve evladi fiddareyni bi hürmeti seyyidil kevneyni ve afina min külli illetin ve beliyyetin ve min külli mihnetin ve rezizzetin vemin külli nakmetin ve hemmin ve gammin ve kerbin ve huznin ve dıykin ve usrin ve şiddetin ve musibetin ya men emruhu beynel kafi vennuni ya men emruhu iza erade şey-en en yekule lehü kün feyekün ya sahibel mevahibesseniyyeti veya basıtul yedeyni bil atiyyeti allahümme salli ve sellim ve barik ve azzim ve şerrif ve kerrim ala hayril beriyyeti veselleme teslimen kesiran velhamdü lillahi rabbil alemin

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN ücretiz ABONE olmayı lütfen ihmal etmeyin. Teşekkürler.

Havas ile alakalı diğer paylaşımlarımızı da BURAYI tıklayarak inceleyebilirsiniz.

“İnşirah Suresinin Hüddam Daveti” üzerine 10 yorum

 1. hocqm namazdan ne zaman kalkinilicak bu dualarin hepsini namazdami yapicaksin yoksa salavattan sonrami namazdan kalkicaksin?lutfen cevaplarmisiniz

 2. Kadınlar 41 tamamlayamıyo özel günler giriyo araya o zaman ne yapmamız gerekiyor

   1. Yasin okunurken her mübin’e bir defa mı inşirah daveti mi okunacak yoksa her mübin’ 7 defa mi okunacak.
    Benim anladığım 7 defa yasin yedi defa inşirah okunacak

    1. Uygulamada 7 defa Yasin okunacak. Ama bu her Yasin okumasında, Mübin kelimesine gelince de 7 kere davet okunacak.

   2. hocam mübin kelimesini soyledimten so ra 7 defa huddami okuduktan sonra yasine devammi ediyoruz bunuda cevaplarmisiniz??birde huddam bizden bisey istiycekmi??bize nasil gorunucek??ve hocam ne zaman yanimizda olucak yani onu tekrar nasil yanimiza cagiricaz??

 3. Hocam benim bir sorunum var ben neyi doğru yaparsam yapıyım ordan bir patlak veriyor bunu nasıl çözerim hocam mucize arınma yöntemi diyorsanız onun zamanını ayarpayamıyorum ev kalabalık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: