Denenmiş Para Duası

Denenmiş Para Duası

Denenmiş Para DuasıDeğerli Dostlarım! Sizlerle paylaşmış olduğumuz dualardan sayısız kardeşimiz fayda gördüler. Sizlerle mücerrep, yani bir çok alimler tarafından tecrübe edilmiş duaları paylaşmaya devam ediyoruz. Paylaşımlarımızı daha çok rızık duaları doğrultusunda yapmamız için sürekli sizlerden talepler almaktayız. Bizler de bu talepler doğrultusunda, muhteşem denenmiş para duasını paylaşalım dedik. Haddizatında denenmiş kelimesinden pek haz etmeyiz ama, Denenmiş Para Duası dememizin amacı bu duanın ne kadar çok etkili olduğudur. Bu denenmiş para duası İmam Gazali tarafından tavsiye edilmiş, diğer büyük alimler tarafından da tecrübe edilmiştir.

  • İmam Gazali, bu duanın Cuma namazından sonra okunulmasını uygun görmüştür.
  • Bu Dua 3,5,7,11,19, veya 21 kere okunabilir. Daha fazla okunmasında hiç bir sakınca olmadığı gibi daha da güzel olur.
  • Havas alimlerinin ve bazı İslam büyüklerin beyanına göre, bu duayı günde 70 kere okuyanın zengin olmadan ölmeyeceği söylenir. Tabiki bütün bunlar, tasdik, itikat, kuvvetli iman olmak ve niyete bağlıdır.
  • Hz. Ali, bir kimsenin Uhud Dağı kadar borcu olsa, bu dua sayesinde Allah-u Teala hepsini ödeteceğini söylemiştir.

Okunacak Dua:

Allahümme ya Ğaniyyu ya Hamidu ya Mübdiu ya Muidu ya Rahimu ya Vedud. Ağnini bi halaike an haramike ve bi fedlike ammen sivak

NOT: Video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için, Youtube kanalımıza BURADAN abone olmayı lütfen unutmayın!

Sitemizde paylaştığımız diğer rızık dualarını da BURAYI tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Fakirlikten Kurtaran Dua

Fakirlikten Kurtaran Dua

Aşağıdaki duayı her sabah ve akşam 40 defa kıbleye yönelerek okuyan kimseyi Allah-u Teala muvaffak kılar. Fakirlikten kurtarır. Bu duanın en büyük hikmetlerinden biri budur. Fakirlikten Kurtaran Dua, aynı zamanda kişiyi şeytanın aldatmalarından da kurtarır.

Fakirlikten Kurtaran Dua Okunuşu:

Elâ ve ekfinî ya zelcelâlü bi kâfin
Binessın hakîmün katııs sirre esbelet

Fakirlikten Kurtaran Dua
DMCA.com Protection Status

Zenginlik Duası

Zenginlik Duası

Dostlarım! Hz. Süleyman, Allah’a bir gün öyle bir dua etti ki, Melik olan Allah ona bir saltanat bahşetti. Zenginlik Duası, Hz. Süleyman’dan beri günümüze kadar sayısız insan tarafından tecrübe edilmiştir. Bu dua çok tesirli ve denenmiştir. Kainatın tek sahibi yüce Allah, bu dua ile bizleri de rızıklandıracaktır inşallah. Zenginlik Duası, genelde imsak ile sabah ezanı arasında okunulması tavsiye edilmiştir.

Bu duaya başlamadan önce, az da olsa bir fakire, muhtaca sadaka verilmesi daha uygundur. Okurken abdestli olunmasında da fayda vardır. Sabah okuyamayacak kardeşlerim gece vakitlerini tercih edebilirler. Ama rızıkların en çok dağıtıldığı vakit, imsak ile sabah ezanı arasındaki zamandır. Bu duayı okurken içinizde zerre kadar şüphe olmasın. Çünkü duada şüpheye yer olmadığı gibi, bu duadan faydalanan sayısız insan bulunmaktadır.

Aşağıdaki duayı 12 defa ara vermeden okuyunuz

Okunacak Zenginlik Duası:
Zenginlik Duası

Okunuşu:

Rabbiğfir lî veheb lî mülkel lâ yenbegî li ehadim min ba’dî, inneke entel vehhâb

Anlamı:

Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!

Sebep Kapılarını Açan Dua

Sebep Kapılarını Açan Dua

Kimin çok önemli bir haceti varsa ve ona ulaşmak için bir sebep bulamazsa, aşağıdaki uygulamayı yapsın. Sebep kapılarını açan dua çok kıymetlidir. Bu duayı okuyan kişiyi Allah darlıktan, yokluktan kurtarır ve tüm sebep kapılarını biiznillah açar.

Yapılacak Uygulama:

170 defa Ayetel Kürsi okunduktan sonra
3000 defa Ya Kafi Ya Ğani Ya Fettah Ya Rezzak okunulacak.

Sebep Kapılarını Açan Dua

Sitemizdeki diğer faziletli hacet dualarını tecrübe etmek için lütfen BURAYI tıklayınız

Maddi Manevi Zenginliklere Nail Olmak İçin

Maddi Manevi Zenginliklere Nail Olmak İçin

Kim sürekli olarak sabah ve akşam namazlarını kıldıktan sonra 100 defa aşağıdaki duayı okursa Cenabı Hakk’ın rızasına nail olur ve yarattıklarının şerrinden emin olur. Kimse ona Allah’ın izniyle zarar veremez. Yine aynı zaman ve adedince Maddi Manevi Zenginliklere Nail Olmak İçin aşağıdaki dua okunur. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, bu duanın içinde KAF harfinin sırrı vardır. O sırrı ancak siz kendiniz keşfedebilirsiniz. Bu duada geçen Kaviyy ismi celili düşmanlarınıza, sizi çekemeyenlere karşı galip gelmenizi sağlar.

Maddi Manevi Zenginliklere Nail Olmak İçin

Karibun Kaviyyun Ya Kaviyyun fekaviyyun
Bicahin ve sultanin ve mülkin türadifet

Maddi Manevi Zenginliklere Nail Olmak İçin DMCA.com Protection Status

Rızık Kapılarını Açan Mucize Dua

Rızık Kapılarını Açan Mucize Dua

Rızık Kapılarını Açan Mucize DuaSize zor ama bir o kadar da çok etkili Rızık Kapılarını Açan Mucize Dua öğreteyim. Bu dua işsizlerin devasıdır. İşsiz kişi kısa zamanda işini bulur. Borcu olan kişiye Allah ödeme kolaylıkları sunar. Ummadığınız yerden rızklar gelir. Kısacası para ile alakalı en etkili dualardan biridir. Tam teslimiyet gerekir. Aklınızda zerre kadar şüphe olmasın. Üzülerek söylemem gerekir ki, bazı kardeşlerimiz rızık denilince şans oyunlarından toplu para gelecek zannediyor. Bu tamamen haramdır ve böyle dua olmaz dostlarım.
Bir hanım kardeşimiz bu duaya başladığında oldukça yüklü borcu vardı ve ödeme imkanı yoktu. Öncesinde ummadık bir anda çok önceden başvurduğu bir yerden işe çağrıldı. Sonra borçlarına taksit imkanı geldi. Daha sonra ufak da olsa mirastan para geldi. Ama bu kardeşimiz asla ümidini yitirmeden, bıkmadan, usanmadan tevekkül ile duasına sarıldı. Sizler de aynı şekilde inançla dua ederseniz Allah’ın izniyle zorlukları atlatırsınız.
Uygulamanın belir bir zamanı yok. Sadece aşağıdakileri sırasıyla adedince okuyunuz. Lütfen bana pazarlık yapar gibi 5 değil de 3 okusam gibi komik yorumlar yapmayınız. Adedi neyse onu okuyunuz.

Okunacak Rızık Kapılarını Açan Mucize Dua:

450 defa Hasbünallahu ve ni’mel vekil

Sonra aşağıdaki duayı 10 kere okuyun

Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’, ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’, bi yedikel hayru, inneke alâ kulli şey’in kadîr. Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl, ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy, ve terzuku men teşâu bi ğayri hısâb.

1900 Kere Ya Razzak Ya Vehhab Ya Fettah Ya Ğaniyyu Ya Muğni

100 kere de aşağıdaki dua

Kâle îsâbnu meryemellâhumme rabbenâ enzil aleynâ mâideten mines semâi tekûnu lenâ îden li evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten minke, verzuknâ ve ente hayrur râzikîn.

Denenmiş Borçtan Kurtulma Duası

Denenmiş Borçtan Kurtulma Duası

Aşağıdaki esma ve duaları günde 21 kere okumayı adet edinen kimseye, Allah borçlarını ödeme kolaylığı verir. Hiç ummadığı yerden rızık kapıları açılır ve para gelir. Ne kadar maddi sıkıntısı varsa kurtulur. Dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşur. Borçlarını ödediği gibi, zenginliğe de Allah’ın izniyle kavuşur. Lakin unutmamanız gereken bir şey var ki; Dua teslimiyettir. Kabul olacağından zerre kadar şüpheniz olmaması gerekir. Yoksa duanın bir ehemniyeti kalmaz.

Okunması Gereken Denenmiş Borçtan Kurtulma Duası:
Ya ilahel alihetir rafiı celaluhu. Allahümme ekfini bihalalike an haramike ve eğnini bifedlike ammen sivak.

Denenmiş Borçtan Kurtulma Duası Anlamı:
Ey hakkıyla mabud, şanı yüce ve en yüksek olan Allah’ım! Ey Rabbim! Helalinle beni haramdan koru, fazlınla beni zengin kıl, kendinden başkasına muhtaç etme!
Denenmiş Borçtan Kurtulma Duası

Fakirlikten Kurtaran Para Duası

Fakirlikten Kurtaran Para Duası

Değerli Dostlarım!
Kim geçim sıkıntısı çekiyorsa bu duayı muhakkak okusun. Belirli bir sayı yok. Özellikle evden çıkarken okursanız, o günkü rızkınız size şimşek gibi gelecektir. Bu duayı sürekli okuyanlar, fakirlikten kurtulurlar. Geçim sıkıntısı çekmezler. Bu duayla rızıklarına kavuşan kardeşlerim, Allah’a şükretmeyi sakın ihmal etmesinler. Bu duayı Peygamber Efendimiz özellikle tavsiye etmiştir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a dır.

Okunacak Fakirlikten Kurtaran Para Duası:
Fakirlikten Kurtaran Para Duası

Fakirlikten Kurtaran Para Duası Okunuşu:
Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bikadaike ve barik li fima kuddire li hatta la uhibbe ta’cile ma ahherte vela te’hire ma’accelte

Anlamı:
Nefsim, malım ve dinim için Allah’ın adıyla O’ndan yardım dilerim. Allahım! Senin hükmettiğine beni razı kıl. Benim için takdir edilende bereket ver ki, benim için geciktirdiğin nimetin acele gelmesini ve acele verdiğinin de geciktirilmesi istemeyeyim.

Duaların Şahı Şahmeran Duası

Duaların Şahı Şahmeran Duası

Duaların Şahı Şahmeran DuasıŞahmeran Duası her kim tarafından her ne maksatla okunursa, dileği yerine getirilir. Bu duaya Şahmeran Duası denilmesinin nedeni de, duaların şahından gelmektedir. Duaların Şahı Şahmeran Duasını okuyanın kısmeti açılır, satılmayan malı satılır, ticarette başarılı olur ve psikolojik rahatsızlıklarla, evham ve vesveseden kurtulur. Her hangi bir helal niyet için okunulursa, okuyan kişinin haceti hemen yerine getirilir, isteğine kavuşur. Duaların Şahı Şahmeran Duasının tesiri çok büyüktür. Sayısız kere tecrübe edilmiştir. Çünkü bu duada Yüce Allah’ın azametli isimleri geçmektedir. Duanın terkibi Allah’ın bu isim ve sıfatları üzerinedir. Tüm kalbinizle inanarak ve içtenlikle okuyunuz. Bu duayı vird olarak okuyabilirsiniz. Sabah ve akşam günde en az 2 defa okumalısınız.

Duaların Şahı Şahmeran Duası Uygulanışı:

İlk gün okumaya başlamadan evvel gecenin 3/4 lük kısmında 2 rekat hacet namazı kılınır ve hacet için niyet edilir. Diğer günlerin okumalarında, niyet akılda tutularak dua edilir. Tüm okumalara besmele ile başlanarak abdestli olarak okunulmalıdır.

Faziletleri ve Adetleri:

1- İşe girmek, iş sahibi olmak ya da bir iş başarmak için günde 7 defa olmak üzere 7 gün süreyle okunursa, biiznillah haceti yerine getirilir.
2- Kısmetinin açılmasını isteyen kişi, ikindi namazından sonra kıbleye dönük oturarak 21 kere okursa, Allah’ın izniyle kısmeti açılır.
3- Satılmayan mal için, ikindi namazından sonra kıbleye dönük oturarak 11 kere okursa, biiznillah o mal satılır.
4- Psikolojik rahatsızlıklar ve manevi hastalıklar için 21 gün boyunca günde 21 kere okunmalıdır.
5- Korku, panik atak ve depresif durumlar için keza 21 kere defa okunarak 21 gün boyunca devam edilmelidir. Özellikle sabah ve ikindi namazlarının akabinde kıbleye dönük oturarak okunulmalıdır.
6 – Evham, vesvese gibi durumlarda yine 21 gün boyunca günde 21 defa okunursa, biiznillah bu dertlerden okuyan kurtulur. Sabah ve ikindi namazlarından sonra kıbleye karşı oturarak okunulmalıdır.

Duaların Şahı Şahmeran Duası Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim
Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum
Allahu la ilahe illa huvel aliyul hakim
Allahu la ilahe illa huves semiul alim
Allahu la ilahe illa huver rahmanür rahim
Allahu la ilahe illa huvel vahidul ehad
Allahu la ilahe illa huvel ferdül varid
Allahu la İlahe illa huver raufur rahim
Allahu la ilahe illa huvel azizur rahim
Allahu la ilahe illa huvez zahirul batın
Allahu la ilahe illa huvel ehadus Samed
Allahu la ilahe illa huvel fettahul alim
Allahu la ilahe illa huvel azizul alim
Allahu la ilahe illa huvel hannanul mennanul deyyan
Allahu la ilahe illa huvel kadir’ul kahir
Allahu la ilahe illa huver rafiul alim
Allahu la ilahe illa huver rabbül arşil azim
Allahu la ilahe illa huvel melikul kuddüs
Allahu la ilahe illa huvel hamdul mübin.
Allahu la ilahe illa huvel baisul varis
Allahu la ilahe illa huvel esmaul hüsna
Huvel hayyu la ilahe illa huve fadiu muhlisine lehuddin
Subhane birahmetike ya erhammerrahimin
Velhamdu lillahi rabbil alemin.

Sitemizde yayımladığımız diğer faziletli duaları tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız sırlı duaları ve dahi diğer videoları kaçırmamak için kanalımıza lütfen BURADAN abone olmayı unutmayın. Teşekkürler!

11 Adım Duası

11 Adım Duası

Şeyh İsmail ibni Muhammed Said el Kadri’nin beyanına göre; tasavvufa itikadı olan birinin mühim bir sıkıntısı olup ondan kurtulmak istiyorsa pazartesiyi salıya bağlayan bir gece yatsı namazına mütakiben veya seher vaktinde 2 rekat namaz kılar.
Fatiha’dan sonra her rekatta 11 İhlas okur selam verdikten sonra Allah-u Teala’ya hacet secdesi yaparak muradını ister, sonra başını kaldırıp Peygamber Efendimiz (SAV)’e 11 salavat okur. Sonra ayağa kalkıp Irak tarafına doğru (İstanbul’a göre 20-25 derecelik bir açıyla kıblenin soluna doğru) 11 adım atar.

1. Adımda: “Ya Şeyh Muhyiddin!” der,
2. Adımda: “Ya Seyyid Muhyiddin!” der,
3. Adımda: “Ya Mevlana Muhyiddin!” der,
4. Adımda: “Ya Mahdum Muhyiddin!” der,
5. Adımda: “Ya Derviş Muhyiddin!” der,
6. Adımda: “Ya Hace Muhyiddin!” der,
7. Adımda: “Ya Sultan Muhyiddin!” der,
8. Adımda: “Ya Şah Muhyiddin!” der,
9. Adımda: “Ya Ğavs Muhyiddin!” der,
10. Adımda: “Ya Kutb Muhyiddin!” der,
11. Adımda: “Ya Seyyides Sadat Abdülkadir Muhyiddin!” der.

Daha sonra:
Ya Ubeydellah! Eğısni biiznillah! Ya Şeyhas Sakaleyn! Eğısni vem dudni fi kadai havaici

Manası:
Ey Allah’ın kulcağızı! Allah’ın izniyle bana yardım et. Ey insanların ve cinlerin şeyhi! İsteklerimin yerine gelmesi hususunda Allah’ın izniyle bana yardımcı ol!

der ve sonra şu duayı 3 kere okur.

Okunacak 11 Adım Duası:

Allahümme lekel küllü ve bikel küllü minkel küllü ve ileykel küllü ve entel küllü ve küllü kül, birahmetike ya erhamerrahımin, ve sallallahu teala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbhi ve sellem

11 Adım Duası Manası:

Ey Allah! Her şey sana aittir, her şey Sendendir, her şey sonunda Sana varacaktır, her şeyin ve her bir şeyin her şeyi ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle duamızı kabul eyle! Allah-u Teala Efendimiz Muhammed’e Ehl-, Beyt’ine ve sahabesine salat-ü selam eylesin. Amin!

Bu 11 Adım Duasının diğer bir adı da, Abdülkadir Geylani İstiğasesidir. Kuvvetli, tesirli istiğaseler arasındadır. Helal istekleriniz haricinde yaparsanız, isteğiniz size bela olarak dönebilir dikkatli olun. O yüzden aşk meşk gibi konular için bunu yapmayın.

Sitemizde yayımladığımız diğer havas uygulamalarını tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayın.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda yayınladığımız kanalımıza has faziletli, sırlı dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için BURADAN kanalımıza abone olmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

11 Adım Duası

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!
%d blogcu bunu beğendi: